25. 846 fëmijë të mitur kanë hyrë të pashoqëruar në Itali për 2016

379

25 846 fëmijë të mitur kanë hyrë të pashoqëruar nga prindërit në Itali në vitin 2016.

Që nga qershori i këtij viti, 17.864 ishin ende të pranishme në vend, sipas Zyrës Evropiane Azilit Mbështetjes (EASO).Dallimi midis dy shifrave është për shkak se shumë prej tyre janë se kanë mbushur moshën 18 vjeç dhe largohen nga mjediset ku ata strehohen.

Për mbarëvajtjen e këtij problemi autoritetet italiane kanë ngritur organizata vullnetare. Të miturit e pashoqëruar mund të besohet në kujdesin e objekteve të pritjes ose kujdestarëve të tjerë se vullnetarit një. Kujdestaria vullnetare mbaron kur i mituri mbush 18 vjeç, edhe nëse shpresohet se një lloj marrëdhënie të dashur do të mbetet në mes të dy. Kujdestari vullnetar nuk do të mbahet përgjegjës në asnjë mënyrë nëse i mituri i pashoqëruar kryen një krim.