Gjykata Evropiane të të Drejtave të Njeriut: Gjobë 131,000 € Greqise për paraburgim çnjerëzor

163

Gjykata Evropiane të të Drejtave të Njeriut (KEDNJ) dje i dha Greqisë nje gjobe per te burgosurit që kishin paraqitur ankesa për kushte çnjerëzore të paraburgimit. Gazeta gjermane «Handelsblatt» thekson per nje shume kompensimi prej 131,000 € per 16 refugjate..  Gazeta sqaron se rasti ka të bëjë me “higjienën e dobët në spitalin e burgut Korydallo