Ne Detin Mesdhe 34,361 viktima në 25 vjet

239

Vdekjet e emigrantëve janë bërë dicka e zakonshme në lajme, me mbytjen e refugjatëve që përpiqen të kalojnë Detin Mesdhe duke bërë tituj pothuajse çdo javë. Por një OJQ holandeze zbulon se ka shumë vdekje të tjera të emigrantëve që nuk raportohen.

OJQ holandeze “United for Intercultural Action” (UNITED) dokumenton vdekjen e emigrantëve si asnjë organizatë tjetër. Që nga viti 1993, ajo ka përpiluar një listë të viktimave të raportuara midis migrantëve dhe refugjatëve që përpiqen të arrijnë në Evropë, duke regjistruar në detaje shkakun e vdekjes në çdo rast. Ajo gjithashtu përfshin raste të njerëzve që kanë arritur sukses për të arritur në Evropë, por kanë vdekur si pasojë e migrimit të tyre.

UNITED gjithashtu liston qindra vdekje që kanë ndodhur pas migrantëve të arritur në Evropë, në vende si shtëpitë e azilit dhe qendrat e deportimit

UNITED gjithashtu liston qindra vdekje që kanë ndodhur pas migrantëve të arritur në Evropë, në vende si shtëpitë e azilit dhe qendrat e deportimit

“Lista” – e njohur edhe si “Lista e Vdekjeve” – ​​duket pothuajse morbide në shkallën e detajeve të saj, por qëllimi i saj është të shërbejë si një mjet për të edukuar publikun dhe migrantët njësoj rreth rreziqeve për t’u nisur në udhëtime në Evropë. UNITED gjithashtu shpreson të ndikojë politikanët dhe politikë-bërësit kur është fjala për hartimin e politikave të refugjatëve.

“United for Intercultural Action” ka dokumentuar një total prej 34,361 viktima në 25 vjet (deri ne maj te 2018), gjate udhetimit per ne Mesdhe, vetëm rreth 1,000 prej këtyre njerëzve janë identifikuar pozitivisht; rreth 97 për qind e vdekjeve të regjistruara në “The List” mbeten anonime për këtë ditë.

Një numër i vogël i vdekjeve të emigrantëve të paraqitur në “The List” nxjerrin në pah viktima që kanë ndodhur pas mbërritjes së emigrantëve në Evropë, me më shumë se 500 vdekje në 25 vjet që ndodhin në vende si qendrat e deportimit, qendrat e paraburgimit, kampet e azilit dhe qendrat e para të mbërritjes. Ka gjithashtu raste të vetëvrasjeve.

“Shumica e mijëra njerëzve nuk janë gjetur kurrë, këto janë pasojat kur Evropa i mbyll dyert dhe sytë, me numër gjithnjë e më të lartë, çdo vdekje e panevojshme është shumë e madhe “…

burimi: infomigrants