Athanasiu: “Nënshtetësia do jepet tashmë emigrantëve të regjistruar si një shpërblim”

1382

Nënshtetësia greke do tu jepet emigrantëve të regjistruar si një shpërblim të ofruara nga Ministria e Brendshme. Zëvendësministri i Punëve të Brendshme Z. Athanasiu, në fjalimin e tij në konferencën e Organizatës Evropiane në fjalimin e tij me temë: “Ecja e politikës së emigracionit në krizën e Greqisë”, duke theksuar ndër të tjera në objektivat e politikës së emigracionit grek theksoi: “Është menaxhimi racional të flukseve migratore, menaxhimi migracionit bazuar në nevojat e tregut të punës dhe integrimin e duhur social dhe kulturor të emigrantëve, siç u përmend tashmë, parimet dhe kuadri vlera e Republikës greke.” Lidhur me problemin e dhënies së nënshtetësisë, ai tha se : “Nënshtetësia nuk duhet t’i atribuohen askujt për t’u bashkuar me vendin, por duke pasur parasysh se dhënia e saj do bëhet si një shpërblim të përfshirjes së integrimit të tyre.”
Këtë e pëlqejnë %d blogues: