2.200 njerëz të vdekur në deren e Evropës

1039

deti profil

OKB-ja, në raportin e fundit ka theksuar se zhvendosja e detyruar e njerëzve është  nivelin më të lartë që prej Luftës së Dytë Botërore. 50 milion janë zhvendosur nga shtepitë e tyre, sipas raportit të OKB-së më 20 qershor 2014. Komisioneri i Lartë i Kombeve të Bashkuara për Refugjatë (UNHCR) publikoi një raport mbi numrin e refugjatëve, azilkërkuesve dhe personave të zhvendosur brenda vendit në mbarë botën, një shifër që ka tejkaluar 50 milion për herë të parë që pas Botës Dytë Luftës.

Raporti vjetor i UNHCR-së titulluar “Global Trends» bazuar në të dhënat e mbledhura nga qeveritë, OJQ-të dhe vetë UNHCR, tregon se deri në fund të 2013, mbi 51.200.000 njerëz u detyruan të jenë të zhvendosur, dmth 6 milionë më shumë ose 45,2 milionë që ishte regjistruar në 2012.

Kjo rritje e madhe është kryesisht për shkak të luftës në Siri, ku deri në fund të vitit të kaluar detyron 2.5 milion njerëz të bëhen refugjatë dhe 6.5 milion të zhvendosen brenda vendit. Zhvendosjet të rëndësishme të reja kanë ndodhur edhe në Afrikë – kryesisht në Republikën e Afrikës Qendrore dhe deri në fund të 2013, dhe Sudanin e jugut. Globalisht, 51.200.000 janë zhvendosur ku dhe paraqet një numër të madh të njerëzve që kanë nevojë për ndihmë. Kjo ka implikime për ndihmë financiare nga shtetet donatore në botë. Komuniteti ndërkombëtar duhet të kapërcejë mosmarrëveshjet dhe të gjejnë zgjidhje për konfliktet aktuale në Jug Sudan, Siri, Republika e Afrikës Qendrore dhe gjetkë. Sot, numri i personave të detyruar të zhvendosur në botë është i tillë sa popullsia e vendeve të tilla si: Kolumbia, Spanja, Afrika e Jugut apo Korenë e Jugut theksohet n; raportin e OKB-së

Të dhëna për emigrantët azilkërkues

Elementet e zhvendosjes së detyruar në raportin “Global Trends 2014” bën fjalë për tri grupe, – refugjatët, azilkërkuesit dhe personat e zhvendosur brenda vendit. Në mënyrë të veçantë, një numër i refugjatëve qëndroi në 16,7 milion gjithë botën, duke përfshirë 11.700.000. Këto shifra vetë janë të larta e regjistruar nga UNHCR-ja që nga viti 2001. Përveç kësaj, më shumë se gjysma e refugjatëve nën mandatin e UNHCR-së (6,3 milionë.) kanë qenë larg nga shtëpia për më shumë se pesë vjet, deri në fund të 2013.Në kushtet e rajoneve, Azi dhe vendet e Paqësorit përbëjnë popullsinë më të madhe të refugjatëve, me një total prej 3.5 milion njerëz. Afrika Saharia kishte 2.9 milion refugjatë, ndërsa në Lindjen e Mesme dhe Afrikën e Veriut 2.6 milion.

Evropa rruga e vdekjes

Të dhëna të reja për kalimin e parregullt të Mesdheut, në tremujorin e tretë të 2014 tregojnë një rritje alarmante të numrit të njerëzve që kanë humbur jetën e tyre duke u përpjekur për të udhëtuar në Evropë. Përqindja e këtyre njerëzve për një jetë më të mirë dhe në shpetim të jetës është rritur ndjeshëm. Nga 1 Korriku deri 30 shtator 2014, një total prej 90.000 njerëz shkuan në Evropë nga deti dhe të paktën 2200 u vranë në këtë përpjekje. Konkretisht nga periudha 1 janar – 30 qershor të 2014, numri i tyre ishte 75.000 emigrantë. Me fjalë të tjera, gjatë gjysmës së parë të vitit, një njeri i cili bëri udhëtimin për në Evropë kishte shansin në 1,06% e humbjes së jetës së tij, ndërsa në tremujorin e tretë të këtij vitit, përqindja është dyfishuar, duke shkuar në 2,4 %. Në total, 165,000 njerëz kanë kaluar Mesdheun për 6 mujorin e parë të 2014, krahasuar me 60.000 gjatë gjithë vitit 2013. Ky është një numër rekord, i cili pasqyron nivelin e dëshpërimit të këtyre njerëzve.

Në dritën e rreziqeve të përfshira, Komisioneri i Lartë i Kombeve të Bashkuara për Refugjatë (UNHCR) përsëriti thirrjen e saj në Evropë për të kryer më shumë burime për shpëtimin detar në rajonin e Mesdheut dhe intensifikuar përpjekjet e saj për të siguruar alternativë ligjore për udhëtime të rrezikshme.

deti ne focus

 
Këtë e pëlqejnë %d blogues: