Greqi: 47% e popullsisë aktive të vendit është e papunë

1052

 

studimi55

Detajet e studimit  ICAP jane me te vertete tragjike : 47% e popullsisë productive per pune është e papunë ( studimi i publikuar me  10 Ιουλίου 2013)  Rënia dramatike në regjistrat e punësimit që lidhen me studimin nga Grupi ICAP, kane deklaruar se arsyeja i “papunë / i punësuar”  perben sot per tremujorin e parë te 2013 me 38%,  qe do te thote se në çdo tetë punëtorë qe punojne,  tre jane te papunë.

Sipas studimit, rënia kumulative e PBB-së ishte prej 20% në vitin 2008-2012, i shoqëruar nga një ndryshim pothuajse ekuivalent në punësim  me minus 19% mes tremujorit të katërt të vitit 2008 – 2012.

Sipas të dhënave nga EL.STAT Anketa e Fuqisë Punëtore. (Autoriteti grek i Statistikave), numri mesatar i të punësuarve është ulur me 8% , ne 328.000 persona per vitin 2012 krahasuar me vitin 2011. Rënia në punësim vazhdon akoma edhe me keq në vitin 2013, pasi numri i të punësuarve në tremujorin e parë ka rënë në 3,595.9 mije, që do të thotë se vetem  per nje vit pati një humbje prej 242,0 mijë vende të reja pune, ndërsa në tre vitet 2010-2013 (tremujori i parë) reduktimi i vendeve të punës ishte në 829,7 mije persona.

papunesia 5

Reduktimet në punësim, siç është prekur dhe në studimin e lart permendur, “kanë ardhur si rezultat në shumë raste nga mbyllja e biznesit, e cila nuk ka mbijetuar për shkak të rënies ekonomike, dhe jo vetem duke kufizuar numrin e të punësuarve. Në përbërjen e forcës së punës popullit të Greqisë llogariten 4.951.200 njerez, qe zene  53% të popullsisë në moshë pune (llogaritur ketu personat e moshës mbi 15 vjec), ndërsa numri i të punësuarve, i cili ishte ne shifren 3,595.9 mijë njerëz , per tremujorin e katert te  2013 përben vetem 38% të popullsisë në moshë pune.

Nga ana tjetër, gjatë tremujorit të parë të vitit 2013, ishin 4.440.600 njerëz ose 47% e popullsisë ekonomikisht aktive per pune, qe nuk ishin integruar në tregun e punës, dmth ata nuk ishin ekonomikisht aktive.

Analizimin e të dhënave tremujore të publikuara nga Autoriteti Statistikor Grek, vuri re se rritja e papunësisë në vitin 2009 dhe 2010, nuk ka ardhur vetëm nga ulja e punësimit, por edhe me rritjen e fuqisë punëtore. Në vitin 2011, pati një rënie te forces se punës, i cili, deri në tremujorin e parë të vitit 2013 qëndroi në nivele të ulëta në krahasim me 2009-2010.

Duke marrë parasysh ndryshimet në punësim per çdo tremujor krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, shkalla e pjesëmarrjes së grave ne humbjen totale të punësimit është rritur gradualisht në tre vitet e fundit ne rreth 40% të totalit, në tremujorin e parë të vitit 2013. Në përgjithësi, reduktimi zbatohet për të gjitha grupmoshat, me disa përjashtime, reduktime të mëdha në terma absolutë janë regjistruar në grupmoshat 30-44 vjec dhe 45-64 vjec.

Numri i punonjësve me kohë të pjesshme është rritur gjatë vitit të kaluar. Në veçanti, përqindja e punësimit me kohë të pjesshme eshte në rritje. Në vitet e fundit  arriti në 8.6% në tremujorin e parë të vitit 2013, nga 6.4% qe ishte në tremujorin e parë të vitit 2010, nga ku 65% e punetoreve bëri këtë zgjedhje, sepse ata nuk mund të gjejnë pune te perhershme.

People line up to enter a government job centre in Madrid April 24, 2009. Spanish unemployment soared to 4 million in the first quarter, almost doubling in a year as the recession destroys jobs more quickly than anywhere else in Europe, official data showed on Friday. REUTERS/Sergio Perez (SPAIN BUSINESS)

Siç është theksuar në studim, përqindja e punësimit të përkohshëm (për të gjithë punonjësit) ishte (në tremujorin e katërt të vitit 2010 ishte  në 12.3%, ndërsa tre vjet më parë ajo ishte 10.7%.   Megjithatë dy vitet e ardhshme (2011-2012), përqindja e punëtorëve të përkohshëm është zvogëluar në krahasim me vitet e mëparshme, duke rezultuar në një sërë në 10% në vitin 2012  dhe me 9.8% në tremujorin e katërt të vitit 2012 .

Studimi theksoi se rritja në përqindjen e punësimit të përkohshëm në vitet e mëparshme, ka ndodhur në thelb si kunderpergjigje e parë disa biznese per shkak te krizës, me zëvendësimin e punëtorëve të përhershëm me punëtorët e përkohshëm. Mirëpo, më pas, intensiteti i rënies ekonomike ka të ngjarë të te kete çuar shumë biznese për të reduktuar edhe punëtorë të përkohshëm.

Siç tregohet nga të dhënat e anketës, punë të përkohshme ka treguar sezonalitet të fortë. Në veçanti, ka një rritje në tremujorin e dytë dhe të tretë të çdo viti, e cila është kryesisht për shkak të rritjes se levizjes turistike.

Së fundi, ka një rënie në punësimin në nivel sektorial, sipas të dhënave nga tremujorin e parë të vitit 2013 u ndikua negativisht kryesisht nga sektorët e tregtisë me shumicë -pakicë – 43.200 njerëz, në krahasim me periudhën në vitin 2012,  si dhe – 41.300 njerëz ne ndërtim e prodhim, -36.200 njerëz dhe ne  arsim  – 32.5 mijë njerëz.

Rritja e papunesise

Numri i të papunëve në Greqi vazhdon të rritet në mënyrë dramatike per vitin 2012, ndërkohë që tremujori i parë i vitit 2013, rritetmë tej. Sipas të dhënave të Entit së Statistikës së Greqisë, gjatë tremujorit të parë të vitit 2013, numri i të papunëve arriti në 1.355.237 njerëz, një rritje prej 4.6% krahasuar me tremujorin e katërt të vitit 2012 dhe me 21% krahasuar me tremujorin e parë të vitit 2012.

Norma mesatare vjetore e papunësisë është rritur me hapa të mëdha në tre vitet e fundit, duke u rritur me 24.2% në vitin 2012, më e lartë nga 6.5 pikë përqindjeje, krahasuar me atë të vitit të kaluar. Tremujori i fundit i vitit 2012, shkalla e papunësisë u rritën me 26%, ndërsa në tremujorin e parë të vitit 2013 arriti në 27.4%. Bazuar në vlerësimet e Bankës së Greqisë në vitin 2013, norma mesatare e papunësisë pritet të jetë pak më e lartë se niveli në të cilën ajo ishte në fund të vitit 2012, duke arritur afër 28%.

Burimi: Elefthero Tipos 10/04/2013
Këtë e pëlqejnë %d blogues: