Greqi: Papunësia u rrit në mars1.74% krahasuar me muajin shkurt

papunesi-oaedh

Arriti në 870. 150 njerëz të regjistruar të papunë në OAED për muajin mars, është rritur me 1.74% krahasuar me muajin shkurt. Prej këtyre individëve, 372.115 janë meshkuj  duke zenë 42,76%  dhe 498.035 janë gra  me 57,24%.

Në grupin e moshës prej 30-54 vjeç papunësia  shkon në 63,43% e të papunëve të regjistruar , në grupmoshën nën 30 vjeç papunësia shkon në 26,22% dhe në grupmoshën mbi 55 vjeç në 10,35%.

Niveli i arsimit të mesëm arsimor llogaritet për 48,01% e të papunëve të regjistruar,  arsim të detyrueshëm (deri në klasën  e tretë) llogaritë për 35,51%, arsim të lartë shkon 15,37% dhe niveli i arsimit ahalfabet  në 1.11%. Për shtetasit grekë papunësia llogaritet  në 92,23% e të papunëve të regjistruar, për shtetasit e vendeve të treta 5.99% dhe shtetasit e Bashkimit Evropian 1.78%.

Numri i të papunëve që fitijnë ndihmë sociale shkon në 245.174 njerëz dhe është rritur me 14.614 njerëz, me 6.34% në krahasim me muajin e mëparshëm të shkurtit. Nga numri i përgjithshëm i të papunëve të subvencionuar total, është 55,08% janë të zakonshmëm, ndësa 32.69% janë me punë sezonale të turizmit, dhe ata që marrin ndihmë sociale në 9.18% janë në punëra sezonale (bujqësore), 2.71% që marrin ndihmë sociale janë në profesione në sektorin e ndërtimit , ndërsa 0,26% janë mësues.

Më poshtë është një përmbledhje e detajuar statistikor i Agjencisë së Punësimit të fillojë në tregun e punës mars 2013.

Papunësia totale e regjistruar në OAED

Numri i përgjithshëm i të papunëve të regjistruar për muajin Mars 2013 qëndroi ishte në 870.150 njerëz. Prej këtyre 367.551  me 42.24% janë regjistruar në Agjencinë për punësim për një periudhë të barabartë me ose më e madhe se 12 muaj, dhe 502.599  me 57.76% janë regjistruar në regjistrat e Agjencisë për punësim për më pak se 12 muaj . Në Attiki numri i të papunëve llogaritet  në 35,99% e të papunëve në kërkim për punë nga të gjithë vendin Από το σύνολο των

Numri i përgjithshëm i të papunëve të regjistruar është 372.115 janë meshkuj me 42,76%  dhe 498.035 janë gra që zenë 57,24%.

oaed1_0

Në grupin e moshës prej 30-54 vjet, numri i të papunë të regjistruar arriti në 551.963 persona, duke zenë 63,43%,  në grupmoshën nën 30 vjeç numri i të papunëve u rrit në 228.134 njerëz me 26.22%, dhe për grupmoshën mbi 55 vjeç është në 90.053 njerëz, duke zenë 10.35% .
Në nivelin e mesëm arsimor shkollor të gjithë të papunët e regjistruar janë në 417.742 persona duke zenë 48.01%, arsimi i detyrueshëm (deri në klasën e tretë të gjimnazit)  është në 309.032 njerëz, ose 35,51%,  me arsim të lartë në 133.707 njerëz, ose 15,37% dhe niveli arsimor analfabet në 9.669 duke zenë 1.11%.

Shtetas grekë të papunë të regjistruar arriti në 802.526 persona me një prej përqindje 92,23%, për shtetasit e vendeve të treta arriti në 52.093 persona , ose 5.99%  dhe shtetasit e Bashkimit Evropian  në 15.531 persona, ose 1.78 %.

oaed-anergoi-21

Krahasuar me muajin e mëparshëm (shkurt 2013) dhe muajin korresponduese të vitit të kaluar (mars 2012) regjistruar:

• Shtimi i personave të regjistruar si të papunë nga muaji i kaluar ishte14.864 njerëz, ndryshimi i përqindjes është prej 1.74%, me rritje më të lartë në mesin e rajoneve ka qenë i regjistruar në Greqinë Perëndimore  me  4.33%  me një rritje prej 84.947 personave me ndryshimin e përqindjes 10.82%  nga marsi 2012.

Numri i përgjithshëm i personave të regjistruar të cilët thanë se ata nuk janë duke kërkuar punë për muajin mars 2013 arriti në 201.120 persona, prej të cilëve 47.278 janë të regjistruara në Agjencinë për punësim për një periudhë të barabartë me ose më e madhe se 12 muaj dhe 153.842 të regjistruara për më pak se 12 muaj.