Greqi: Rritet papunësia me 3.07% në krahasim me muajin janar

988

papunesi shkurtPër muajin shkurt të 2013 numri i të papunënëve u rrit në 855.286 persona, këta të  regjistruar sipas Agjencisë për Punësim ( OAED). Nga këta 366.074 janë meshkuj (42,80%) dhe 489.212 janë gra (57,20%). Ky numër është rritur me 3,07% në krahasim me muajin e mëparshëm (janar). Në grupin e moshës 30-54 papunësia llogaritet të jetë në 63,71%, ndërsa të regjistruar në grupmoshën nën 30 vjeç shkon në 25,96% dhe në grupmoshën mbi 55 vjeç të jetë në 10,33%.

Niveli arsimor

Me arsimin e mesëm numri i të papunëve është në 7,89% tënumrit të përgjithshëm të të regjistruar, me arsim të nivelit të detyrueshëm (deri në shkollën e tretë) është në 35,66%, me arsim të lartë të shkollimit është 15,33% dhe niveli arsimor i arsimit dhe të pa arsimuar në 1,12%.

Të dhënat 
Papunësia për shtetasit grekë është 92,15% e të papunëve të regjistruar, ndërsa emigrantët e ardhur nga vendet e treta është 6,04%, papunësia të shtetasve të Bashkimit Evropian është 1,81%. Numri i të papunëve i subvencionuar nga shteti është për 230.560 njerëz dhe janë rritur me 5.950 njerëz, me një rritje prej 2,65% në krahasim me muajin e mëparshëm ( janar). Nga i gjithë numri i të papunëve në përgjithësi, të subvencionuar nga shteti janë 54,80%, nga sektori i turizmit në punë sezionale janë të subvencionuar32,90%, ndërsa në punët bujqësore është në 9.44% është subvencionuar dhe, 2.43% është subvencionuar në profesionee e sektorit të ndërtimit , me 0.34% janë subvencionuar të papunët të arsimit, si dhe me 0.09% janë subvencionuar pjesa tjetër e të papunëve…

 
Këtë e pëlqejnë %d blogues: