Greqia vendi i tretë më i varfër në Bashkimin Europian

varferi-greqiBullgaria, Rumania, Greqia dhe Letonia janë vendet më të varfëra ndërrmjet 27 shteteve – anëtare të Bashkimit Evropian, sipas një studimi krahasues i kryer nga Instituti Ekonomik të Kielit.

 

Në të kundërt, problemi më të ulët të varfërisë përballen Danimarka, Suedia, Finlanda, Luksemburgu, Hollanda dhe Austria, ndërsa Gjermania është në vendin e shtatë.

Instituti përcakton varfërinë bazuar në treguesit e varfërisë relative, e cila ndikon në ata me të ardhura nën 60% të mesatares së vendit ku ata jetojnë, subjektive ardhurat faktori varfëria apo privimi dhe kufizimet ekonomike, e cila përshkruan shkallën e pa mjaftueshmërisë së  të ardhurave çdo familje.

Siç është përmendur në sondazh, me problemin e varfërisë ballafaqohen të papunët, të pamartuarit dhe emigrantët. Është propozuar që kjo masë të ketë mbështetje të punës sociale të grupeve vulnerabël në mënyrë që të rrisë shanset e tyre për të gjetur punë me kohë të plotë.