BE: hap rrugën prodhimit me hormone

domate profil

Vendet anëtare të BE-së kanë ndezur dritën jeshile prodhimit të domates me anën e përdorimit të hormonit, që rrit këtë specie në mënyrë të pabesuar. Kjo mënyrë edhe pse është antihigjenike dhe jo natyrale ofron një marrëveshje politike që është arritur nga qeveritë europiane dhe ajo që mbetet tani është vetëm ratifikimi i parlamentit të ri evropian, i cili merr detyrën më 1 korrik të këtij viti.

domatja me gjipera

Lidhur me këtë metodë antihigjenike që nuk janë pajtuar për ta votuar ishin vetëm vendet Belgjika dhe Luksemburgu. Nënkëtë kornizë të retë marrëveshjes që pritet të miratohet më 1 korrik, lejonqë çdoshtettë ndalojë kultivimineOMGJ-venë tërë territorinesajosenjë pjesë të sajpërarsyetë tjeraseshëndetitdhetë mjedisit, të tillasipolitikatpublike, planifikimitapoluftënkundërpërhapjessë OMGJ-ve. Megjithatë, shtetet anëtare janë kundër OMGJ nuk do të jetë në gjendje të ndalojnë kalimin tranzit të OMGJ-ve të miratuara nëpërmjet territorit të tyre.

domatja

Me këtë marrëveshje, në territoret e BE-së këtej e tutje do të bëhen të disponueshme për kultivimin e OMGJ-ve, një masë që priste miratimin zyrtar prej 14 vjetësh.

domatja ne focus