Largohen masivisht emigrantët nga Greqia

1175

 

Ky është titulli i një artikulli në gazetën e përditshmen Greke, “Κathimerini 15/ 08/2014”, duke theksuar se, rrugën e madhe të ikjes nuk e nikin emigrantet 2djekin  jo vetëm të rinjët grekë që lënë vendin në kërkim të një pune në Lindje dhe Perëndim, por edhe emigrantet qe ndodhen ne Greqi. Biletën e rikthimit në masë kanë marrë emigrantët, të cilët kanë qëndruar për një periudhë të gjatë kohe të papunë, sot ata preferojnë riatdhesimin, pavarësisht pasigurisë së tregut grek të punës. Përfundimi i bazuar në statistikat zyrtare është absolutisht tragjik: Autoriteti i Statistikave të vendit ka regjistruar me shpejtësi të dhënat për popullsinë, si gjëndja në Bankat e Greqisë rsë depozitave, si dhe  dhe ulja e numrit të siguruarit në Institucionin e Sigurimeve Shoqerore në IKA.

Konkretisht, tre statistika që janë zbuluar në rolin e rëndësishëm që kanë luajtur emigrantët në ekonominë e këtij vendi !…

1) Sipas INSTAT-it Grek (ELSTAT), shtetasit me prejardhje nga vënde jashte BE, te cilet jetonin dhe punonin ne Greqi, pesuan në numër nje ulje rreth me 164.959 persona brenda një viti.  Sipas të dhënave, të Institutit grek ELSTAT publikohet se në vitin 2011 jetonin në Greqi (legalisht) 817.860 persona, ndërsa një vit më vonë në vitin 2012, ky numër u kufizua në 650.825 persona. Numrin e largimit masiv për vitin e shkuar(2013) është regjistruar për emigrantët me prejardhje nga Shqiperia.

2)Bilanci i depozitave që kanë ruajtur në bankat greke rezident jashtë zonës euro ranë me 30 miliardë euros,për periudhën  qershor 2010 -. Qershor 2014. Ngatë dhënateBankëssë Greqisë, daljae euros nga Greqia nuk është ndalur, pasivetëm 12 muajtefundit (qershor 2013 – Qershor 2014) janë  tërhequrrreth 3.5 miliardeuro.

Sirrjedhojeekolapsittë treguttë punësnë Greqi, të dhënateInstitucionittë SigurimeveShoqërore, (IKA) tregojnesebrenda 5 vitevetË fundittë krizës (2009 – 2013) humbËn 33 % të vëndevetë punës, kuimbaninemigrantët.

Në veçanti:

a)      Emigrantet ekonomik të cilët ekzistojnë në regjistrimet e hollësishme të Institutit te Sigurimeve Shoqërore (IKA), u kufizuan në muajin Dhjetor 2013 në 159.676 persona (99.826 burra dhe 59.850 gra), ndërsa në Dhjetor të 2009 këto shifra arrinin në 237.470 persona ( 160.901 burra dhe 76.590gra).Pra konkretisht, brenda 4 viteve humbën 77.794 vënde pune. Humbja e madhe e pagave, justifikon largimin e më shumë, se 133 mije personave. Rënia më e madhe regjistrohet në emigrantët Shqiptarë. Në fund të 2009 ishin 121.902 persona dhe në fund të 2013 u numri u ul në 85.893 persona. Nga largimi i emigrantëve Shqiptarë gjatë 4 vjeçarit të fundit del se në fund te 2013, grekët përbënin 90,15 % të shumës totale të të siguruarve në Istitucioni e Sigurimeve Shoqerore, ku në fund te 2009 përbënin 87,17%

b) Ky reduktimi i shpejtë ë vendeve të punës në radhët e emigranteve, në masën më të madhe ndodhi për shkak të renies aktive të sektorit të ndertimit. Ky konkluzion tashme sa shkon dhe bëhet më i sakte: Numri I emigranteve te regjistruar ne Institucionin e Sigurimeve Shoqerore, në profesionet që përmban ndërtimi, pësoi nje ulje prej 69,42 % për periudhën 2009–2013. Institucioni i  Sigurimeve Shoqërore,(IKA) në sektorin e ndërtimit siguroi afërsisht 116.893 punetor për vitin 2009, ku prej tyre, 45% ose 52.621 ishin emigrantë ekonomik. Në vitin 2013 në këtë Institucion të Sigurimit Shoqëror në sektorin e ndërtimit kishin mbetur vetem 1/3 e të siguruarve ku nga 52.621 që ishin më pare, pësoi një rënie të madhe ne 16.089 persona. Një renie tjetër drastike vihet re edhe ne numrin e bizneseve të sektorit të ndertimit. Punëdhënësit nga 43.808 që ishte  numri në fund të 2009, ra në 16.046 persona në fund të 2013.

ikin emigrantet ne focus
Këtë e pëlqejnë %d blogues: