Një në katër Grekë nuk kanë para për ushqim

 

greqia55

Që nga viti 2009 të ardhurat mujore ka rënë nga 30% në 50% për shumicën e grekëve, keshtu shkruan e perditeshmja greke Proto Thema. Vetëm ne konsumimet e nevojshme greket shikojne se si mund jetojne. Si përfundim përshkruan mënyrën më prekëse dhe realitet krizën ne Greqi: “1 në 4 grekët nuk kanë të holla për ushqim dhe bën kontrollin e detyrueshme ne kosto qe të blejnë edhe nevojat me  themelore per t’u ushqyer. Ky numër ka prekur 8 nga 10 grekëve, përfshire ketu edhe ata të cilët deklarojne se kanë me shume ose shumë pak.

Dëshmia se ku jemi dhe ku ne shkojmë si shoqëri janë reflektuar në studim FOCUS BARI, konfirmuar që nga viti 2009, ku të ardhurat mujore të familjeve greke ka rënë nga 30% ose më shumë, ndersa një pjesë e madhe e publikut (3 nga 10) ku reduktimi i të ardhurave familjare mujore në krahasim me vitin 2009 është më i madh se 50%. Në të njëjtën kohë, rreth një në katër prej bashkatdhetar tanë ne (26.7%) kanë deklaruar se familja e tij ka vuajtur gjatë katër viteve të fundit me humbjen e vendeve të punës, ndërsa një në pesëmbëdhjetë familjeve jane detyruar për shkak të kushteve ekonomike te ndrrojne vendbanimin ne (5,7%).

Sektorët ku ishin shkurtimet të mëdha të shpenzimeve, që publiku thotë se për shkak të krizës ka reduktuar ndjeshëm apo të prera plotësisht konsumimin e produkteve janë veshje, këpucë (70.2%), tregjet për shtëpinë dhe kostot e mirëmbajtjes (70.4%), argëtim (70.2%), gjërat e ndryshme të përditshme (69.5%), shpenzimet e udhëtimit dhe festat (65.9%) dhe të udhëtimit (61.6%). Te gjitha sendet ushqimore jane redukruar nga 25.4%…Përveç kësaj, konsumatori tani ka fokusuar vëmendjen vetëm ne kerkesat me te nevojshme te jetes