OAED: 800.000 të papunë në Greqi

1113

Rritja e të papunëve të regjistruar është 1.44% në krahasim me muajin e mëparshëm, si dhe 9,16% nga dhjetori 2011, kështu tregojnë statistikat e personelit të Punësimi Organizata (OAED) për muajin dhjetor 2012. Papunët e regjistruar regjistrat e OAED-it për muajin dhjetor të 2012 ishin në, 797.578 njerëz. Ne pergjithesi numri i te papuneve eshte ne rreth 1.5 milione njerez.

Nga të papunët e regjistruar gjithsej, 337.242 janë meshkuj  që zenë 42,28 për qind dhe 460.336 janë gra që zenë 57,72 për qind. .337.100 (42,27% Përqindja) janë regjistruar në Agjencinë për punësim për një periudhë të barabartë ose më të madhe se 12 muaj dhe 460.478 (57,73% përqindje) janë të regjistruar si të papunë në  Agjencinë e Punësimit për një periudhë më pak se 12 muaj. Në Periferinë e Atikës 36,50 për qind e të papunëve kërkojnë punë nga i gjithë vendi

Ekziston edhe një rritje në të papunëve gjithsej të subvencionuar prej muajit të kaluar në 19.882 njerëz, si  dhe 39.412 njerëz të regjistruar që nga dhjetori 2011.  Kjo rritje i atribuohet punëve sezonale të subvencionuar nga yzrat turistike, të cilat u rritën nga muaji i kaluar në 23.229 njerëz që më pas bie në 1996 njerëz deri në dhjetor 2011.Numri i papunësisë së subvencionuar ishte në 234.455 njerëz, gjë që dhe tregon një rritje prej 19.882 njerëzve, me një rritje prej deri 9.27 për qind  në krahasim me muajin e mëparshëm të nëntorit.

Nga i gjithë numri i të papunëve të subvencionuar, 58,66 për qind janë të zakonshëm në subvencionim, ndërsa 30,21për qind janë punë sezonale të turizmit, 8.22 për qind janë në profesione të tjera sezonale (kryesisht rurale), 1,79% është subvencionuar në profesione të sektorit të ndërtimit, 0.85 për qind janë mësues të subvencionuar, si dhe 0.26 për qind janë pjesë tjetër e subvencionuar. Numri i përfituesve në ndihmë sociale i kaluar, kur 26.085 njerëz.

Në grupin e moshës 30-54 vjeç papunësia shkon në 64,24 për qind, ndërsa për grup moshat 30 vjeç shkon në 25,56% dhe në grupmoshën mbi 55 vjeç papunësia shkon në 10,21 për qind.

Niveli arsimor i të papunëve

Niveli arsimor i arsimit të mesëm për të papunët të regjistruar është në 47,68 për qind, të arsimit të detyrueshëm (deri në klasën e tretë të gjimnazit) është në 35,66 për qind, me arsimi të lartë në 15,51 për qind dhe niveli arsimor analfabet pa arsim në 1.15 për qind.

Numri i shtetasve grekëi të papunë përbën  92,07 për qind për vendet e treta shkon në 6,09 për qind, si dhe të shtetasve të Bashkimit Evropian  në 1.85 për qind.
Këtë e pëlqejnë %d blogues: