OKB-ja: Popullsia e Tokës do të rritet 9.6 miliarde në 2050

4609

 

bota55

 

Por a ka mundesi qe mund te kete një parashikim demografik globale?

Kombet e Bashkuara diten e enjte qe shkoi e shpalli “Dita Boterore e Popullsise”. Kjo ditë e popullsisë së botës ishte 7.2 miliardë. Por demografet e OKB-se deri në vitin 2050 të parashikojnë se popullsia do të arrijë ne 9.6 miliarde banore.

Por ky parashikim ka ndryshuar në mënyrë të konsiderueshme në vitet e fundit siç vuri në dukje National Geographic. Deri në vitin 2000 parashikimet e OKB-së kane folur per 700 milion njerez më pak, dmth 8.9 miliarde deri në vitin 2050. Organizatat e tjera ndërkohë japin numra paksa të ndryshme.

Përse keto te dhena ndryshojnë dhe pse nuk ka nje konsensus për këtë? Parashikimet e dinamikës së popullsisë dhe shumë faktorë te tjere llogarites janë të paqarta dhe do të evoluojnë me kalimin e kohës. Së pari, epidemitë dhe luftërat nuk jane parashikuar  dhe nuk mund të parashikohen.

Treguesit e demografëve jane tre: lindjet, vdekjet dhe emigrimi. Parashikimi i OKB-se nuk e kishte përmendur njeshifër, por permendi tre variacione: te lartë, te mesëm dhe te ulët. Megjithatë, variant i mesëm qe ben fjale per 9.6 miliarde njerëz deri ne vitin 2050, mbledh se bashku vëmendjen e te gjitheve.

Vlerësimi i lartë supozon se çdo grua do të bëjë gjysmën e një fëmije më shumë se vlerësimi mesatare qe supozon, kështu që popullsia ne te ardhmen do te shkoje në 10.9 miliard njerez deri në vitin 2050. Varianti i ulët llogarit qe me nje gjysmë femije më pak për grua, popullsia e botës do të arrijë në 8.3 miliardë deri në vitin 2050.

Per cdo gje jane lindjet ato qe kanë fuqinë të ndryshojnë ndjeshëm nivelet globale te popullsisë. Raporti i OKB-së thekson se ka pasur nje rritje te reduktuar të popullsisë në mbarë botën në vitin 2012 dhe ky trend pritet të vazhdojë deri në vitin 2050.

Popullsia e Tokës tejkaloi 6 miliardë në vitin 1999 dhe 7 miliarde në vitin 2011. Sipas raportit të ri, 8 nga 10 me rritjen me popullsi më të madhe deri në vitin 2100 do të regjistrohen në Afrikë, duke filluar me Nigerisë, ku popullsisë vlerësohet të rritet nga 184 milione qe eshte te shkoje ne 914 milione. Vendi I dyte me rritje te popullsise se madhe do te jete India. Në të kundërt, ku rënia më e madhe pritet në Kinë, ku popullsia do të t’kurret me 1.4 miliarde ne 1.1miliarde.

varferia

Cfare do behet me plakjen e përgjithshme të planetit?

Deri në vitin 2050, vendet e zhvilluara do të jenë të moshës se madhe. Normat e lindjeve do te bjerë në mbarë botën. Kudo që ndodhen gratë jane te edukuara dhe dine te zgjedhin per te ngritur familje të vogla.

Në vitin 2050, popullsia e botës do të jetë 9.6 miliardë, gje qe do të ndikojë në mjedis për shkak të kërkesës së madhe për burimet natyrore. Por ajo që ka më shumë rëndësi është konsumi material. Nëse të gjithë do te jetonin si amerikanët, popullsia e botës do të prekë shifrën e 72miliarde.

Poullsia ne bote sipas dekadave:

Viti        popullsia

1650    500.000.000

1804   1miliarde

1930   2 miliarde

1960   3 miliarde

1980   4 miliarde

1990   5 miliarde

2000   6 miliarde

2010   6.5 miliarde

Popullsia rritet atehere kur lindjet tejkalojnë vdekjet. Sot ne cdo minut regjistrohen 240 lindje dhe 120 vdekje. “Popullsia e botës  mund te arrinte ne 10 miliardë deri në vitin 2100, duke supozuar që çdo familje të ketë jo më shumë se 2 fëmije. Me një lindje mesatare prej 1.5 fëmijë për familje, popullsia në bote ne vitin 2100 do të reduktohej dhe nuk do te tejkalonte 5.5 miliarde. Por me një mesatare prej 2.5 fëmijë për familje popullsia në vitin 2100 do të rritej ne 17 miliardë banore.

Lindjet dhe vdekjet ne tre vende te ndryshme:

Vendi             Lindjet    Vdekjet

Greqia               9.6         10.3

Afganistani      46.2        19.6

Kina                 13.4        7.0

Le të marrim shembullin e Japonisë …

Densiteti aritmetike eshte ne: 338,8 banorë / km ². Çdo banor ka në dispozicion të tij 3,000 m katrore tokës . Normalisht densiteti eshte ne : 2,800 banorë / km ². Cdo banor ka në posedim të 357 metra katrore toke, dmth 1/3 ha. Ne Tokyo densiteti eshte: 6,000 banorë / km ², qe do te thote se cdo banor ka në dispozicionin e tij vetëm 166 metra katrore toke…

Singapori

Planifikimi familjar ne Singapor me ligjet kufizuese ka arritur qe ky vend me 2005 te arrije nje mesatare me 1,3 fëmijë për grua . Kur një shtet vendos për të ulur normën e rritjes së popullsisë e ben ate: rasti i Kinës …

Kina

Që nga viti 1970, qeveritë në Kinë u përpoqen për të kontrolluar lindjet. Edhe pse Kina ne bote ka rreth 7% e tokës së kultivuar , më shumë se gjysma e kësaj zone është e thatë ose gjysmë-thatë, kështu që toka nuk mund të mbajë me popullatën e saj. Popullsi e madhe dhe gjithnjë në rritje vendi ndikohet gjithashtu edhe nga mjedisi i vet. Lumenjtë që marrin hedhjet e mbeturinave paraqesin ndotje serioze, pot e njëjtë edhe ne ajër.

Në mënyrë që të zvogëlojë popullsinë e vendit, qeveria u përpoq të bindë çiftet e reja që martohen në moshë më të madhe dhe të mos bëjnë më shumë se një fëmijë. Qeveria ne perpjekje per te patur sukses, u premton te porsa martuarve: strehim të lire, ushqim shtesë, falas sherbime farmaceutike dhe mjekime, page mujore me te madhe  dhe pensione më të mira. Gjithashtu më tepër, motivim për gratë për të studiuar.

Masat kanë filluar të japin rezultate …

Ne vitin 2030 parashikohet që njerezit qe do banojne do te perbejne 60.8% të popullsisë së përgjithshme. Me fjalë të tjera, më shumë se gjysma e njerëzve në Tokë do të jetojnë në qytete të medha…

 

 
Këtë e pëlqejnë %d blogues: