Shtetasit e vendeve të BE-së dhe zona Shengen

viza 44

Nëse ju jeni nënshtetas Evropian, nuk keni nevojë për të treguar kartën kombëtar të identifikimit tuaj, ose pasaportën kur udhëtoni në mes vendeve anëtare të BE-së vendeve që i përkasin zonës Shengen pa kufi.

Zona Shengen përfshin vendet e mëposhtme:

Austria, Hungaria, Norvegjia, Belgjika, Islanda, Polonia, Çekia, Italia, Portugalia, Danimarka, Letonia, Sllovakia, Estonia, Lihtenshtajni, Sllovenia, Finlanda, Lituania, Spanja, Franca, Luksemburgu, Suedia, Gjermania, Malta, Zvicra, Greqia

Megjithatë, është ende e nevojshme për të paraqitur një kartë identiteti apo pasaportë të vlefshme, kur udhëtonte për në vendet si: Bullgaria, Mbretëria e Bashkuar, Irlanda, Kroacia, Qiproja dhe Rumania. Këto vende, edhe pse janë anëtarë të BE-së nuk është pjesë e zonës Shengen pa kufi. Para se të udhëtoni në drejtim të këtyre vendeve, kontrolloni dokumentet nga vendi juaj në një vend tjetër të BE-së që nuk i përket zonës Shengen. Edhe në qoftë se nuk ka kontroll të pasaportave në kufijtë brenda zonës Shengen, ajo është gjithmonë mirë që të ketë pasaportën tuaj apo atë të identitetit, kështu që nëse duhet të jetë e nevojshme ju mund të provoni se kush jeni (p.sh. nëse ju pyet policia kur jeni duke u ngjitur në bordin e një aeroplani, etj.)

Çfarë duhet të bëni nëse ju gjeni pasaportën tuaj të humbur ose të vjedhur, pasaporta juaj ka skaduar gjatë udhëtimit tuaj.

Sipas rregullave të BE-së, ju mund të udhëtojnë vetëm me letërnjoftim ose pasaportë. Megjithatë, vendet e BE kanë sisteme në vend që të merren me situata të tilla.

Kushtet dhe procedurat ndryshojnë në masë të madhe në të gjithë vendet.

Pra, nëse ju jeni në një vend të BE-së, veprim i juaj i parë është që të vizitoni konsullatn ose ambasada e vendit tuaj. (Në qoftë se ju keni një problem të ngjashëm jashtë BE-së, ku vendi nuk ka një konsullata ose ambasada, ju keni të drejtë për të kërkuar mbrojtje konsullore nga çdo vend tjetër të BE)

Dokumentet për të miturit

Përveç një pasaportë të vlefshme ose kartë identiteti, për çdo fëmijë që udhëton duhet:

vetëm apo me të rriturit të cilët janë kujdestarët ligjorë ose me vetëm njëri prej prindërve do të duhet të lejohen të udhëtojnë, një dokument shtesë (formal) të nënshkruar nga ana e prindërve, ose prindit të dytë ose kujdestari ligjor. Një informim paraprakisht e ambasadës së vendit ku fëmija shkon me dokumente si mund të jenë të nevojshme për të udhëtuar.

Ndalimi Hyrje

Në raste shumë të rralla, një vend i BE-së mund të refuzojë hyrjen në ju ose në anëtarët e familjes suaj për shkak të “sigurisë publike ose shëndetit publik.” Kjo do të thotë se autoritetet duhet të vertetojnë se ju ose anëtarët e familjes suaj përbëjnë “kërcënim të mirëfilltë dhe mjaft serioze.” Ju keni të drejtën të ju pyesni për të marrë këtë vendim me shkrim, e cila duhet të përmbajë të gjitha rsyetimi dhe mënyrën dhe kohën e parashikuar për apelim.