Varfëria e fëmijëve në agjendën e BE

1025

Prioriteti i Evropës eshte te mbrojnë fëmijët zyrtarisht nga kriza ekonomike

Një hap i parë në krijimin e një strategjie të integruar evropiane për luftimin e varfërisë së fëmijëve ka qenë në takimin e Ministrave për Punësimin, Çështjet Sociale dhe Shëndetësisë, e cila u zhvillua më 20 qershor në Luksemburg.  Ne kete takim eshte diskutuar per  nje pako sociale investim nga Komisioni Evropian për Zhvillim, qe u ndoq nga ministrat e 27 shteteve anëtare, ku u njohen zyrtarisht me ndikimin e konsiderueshëm të krizës ekonomike në jetën e fëmijëve, duke rene dakord në reduktimin e varfërisë së fëmijëve, qe njekohesisht perben prioritetet për herë të parë në historinë e saj ne BE.

Zhvillimi dramatik erdhi si pasojë e rekomandimeve të Komisionit Europian me nje strategji “Investim në fëmijët”: Ndërprerja e ciklit të disavantazhit, e cila do të konfirmonte se : “Kriza aktuale financiare dhe ekonomike do te kete një ndikim të rënde për fëmijët dhe familjet”. Tani për tani një në katër fëmijë në Bashkimin Evropian, që i korrespondon më shumë se 25 milionë, jetojnë në varfëri apo te përjashtimit social. Përafërsisht 13% e fëmijëve braktisin shkollën pa marrë arsimin e mesëm , ku dhe rreth 11% jetojnë në familje te pa të punësuar.

Greqia renditet ne vendin e shtate në mes te 27 shteteve anëtare lidhur me varfërinë e fëmijëve, i cili sipas të dhënave të fundit të vitit 2011 qëndron në shifren prej 23.7%,indersa numri i femijeve te varfër ka arriur në 465,000, kjo sipas raportit “Gjendja e fëmijëve në Greqine 2013 “të UNICEF-it. Në të njëjtën kohë, ky vend ka rritjen më të lartë në të gjithë BE-në numrin e fëmijëve që jetojnë në kushte të akumulimit të dëmtime të shumëfishta – dmth karakterizohet nga varfëria dhe privimi të rënda materiale dhe intensitetin e ulët të punës brenda familjes.

Kyç për të ardhmen

Një zhvillim i rëndësishëm është vënë për mbrojtjen e fëmijëve në agjendën e BE-së, publikojne mediat greke. Drejtori i UNICEF-it ne Greqi zoti Ilias Lymperi thekson se: “Rekomandimi i Komisionit ne thelb shtyn BE për një politikë më miqësore për fëmijët, për të na dhënë një mjet shtesë për të sensibilizuar familjen Evropiane , por edhe autoritetet greke. Për më tepër, këto zhvillime nuk kanë ndodhur rastësisht, por në sajë të përpjekjeve të bëra mbi 10 komiteteve kombëtare të UNICEF-it, Trans-Evropiane organeve dhe autoriteteve lokale.

Zhvillimi i Planit Kombëtar i Veprimit për fëmijët do të jetë në përputhje me rekomandimet e UNICEF-it në Greqi, eshte një hap i madh drejt harmonizimit me parimet dhe rekomandimet e Komitetit. “Është e nevojshme gjithashtu per krijimin e një organi qendror koordinues për çështjet e mbrojtjes së fëmijëve, të cilat nuk do të punojë në drejtim të sektorit publik, por me fleksibilitet dhe të metodave moderne,” ka theksuar zoti Lymperis. Fakti që shërbimet  sot janë të fragmentuara dhe në masë të madhe mbështetet në veprimet e organizatave joqeveritare të kontribuojë në efikasitetit të politikave ekzistuese.

Në veçanti, Rekomandimi i Komisionit i jep rëndësi të veçantë mbështetjes se vazhdueshme të prindërve për pjesëmarrjen e tyre në tregun e punës. Sic thuhet në raportet e UNICEF-it në Greqi, përjashtimi i njërit apo të dy prindërve në tregun e punës eshte lidhur shpesh me ata femije të cilet braktisin shkollën. Si rezultat, fëmija i larguar nga mjedisi shkollor është më i prekshëm ndaj dhunës dhe abuzimit, ndërsa vuan rritjen fizike dhe shpirtërore me pasoja të arsyeshme për evoluimin e ardhshëm.

Në sektorin e shëndetësisë, mundesia e të gjithë fëmijëve në shërbimet publike, pavarësisht nëse prindërit janë duke punuar apo jo, duhet të jetë një prioritet. Në të njëjtën kohë, Komisioni i BE rekomandon që të investojnë në parandalimin përmes politikave të integruara që kombinojnë masat për të, të ushqyerit, shëndetin, arsimimin dhe te masave te tjera sociale.

“Në Greqi, fenomeni sociale, dmth përfitimet sociale te kete përjashtime tatimore, për zbutjen e varfërisë së fëmijëve, ashtu si në shumicën e vendeve të tjera evropiane”, thotë zoti Lymperis. Në Britani, për shembull, ku varfëria e fëmijëve është 25%,transferet sociale bien në vetëm 12%. Përveç futjes së një kuadri të ndryshëm në shënjestër për përfitime të tilla sociale, UNICEF-i propozon ngritjen e një llogarie të veçantë në buxhetin për mbrojtjen e fëmijëve, siç përcaktohet në vendet e Evropës veriore.

Në betejën kundër varfërisë së fëmijëve pritet të bashkohet me fondet strukturore të BE për shtetet anëtare për të rritur burimet e nevojshme. Keshtu vihet  në dukje në letren e tyre te publikuar në rrjetet evropiane  që punojnë per femijet dhe familjet “, Strategjia e Evropes deri me 2020 me paketën e Investimeve Sociale së bashku mund të vënë në praktikë rekomandim. Më shumë se kurrë, kjo është koha për të bërë zgjedhje të rëndësishme për të ardhmen dhe për të trajtuar varfërinë dhe përjashtimin social në rrënjën e tyre: Barazia fillon me fëmijët e Europës! “.
Këtë e pëlqejnë %d blogues: