Shpërndarja gjeografike e emigrantëve shqiptarë në Greqi

Emigracioni

Studimet e fundit të kryera në Greqi nga vetë vendasit tregojnë se si janë vendosur emigrantët shqiptarë në të gjitha pjesët e vendit. Bazuar në të dhënat e regjistrimit të vitit 2011, rreth gjysma e popullsisë 193.521 emigrante është e përqendruar në Atikë të Athinës.

Në shumicë, shqiptarët u mblodhën në zonat urbane dhe kryesisht në dy qendrat më të mëdha urbane të Greqisë, ku në njësinë rajonale të Athinës ishin 60,497 dhe në qytetin e Selanikut 12,893 njerëz.

 Në përgjithësi, popullsia shqiptare e emigrantëve në qytetin e Athinës është pothuajse e barabartë e ndarë midis burrave dhe grave. Në qytetin e Athinës, shqiptarët janë popullsia e parë emigruese në popullsi me 51.12%, ndërsa pjesa tjetër e grupeve ndjekin në përqindje shumë të vogël.

Duke studiuar moshat dhe gjinitë e atyre që u vendosën në këtë vend në vitet 2006-2011, duket se shumica janë të rinj, pasi grupmosha më e populluar është midis 20-29 vjeç, ndërsa njerëzit mbi 60 vjeç janë në numër shumë të vogël.

 

Në përgjithësi, Greqia ka emigrantë nga 219 vende. Shumica e emigrantëve në Greqi vijnë nga Shqipëria me rreth 60%, Bullgaria është e dyta me rreth 6.5%, pastaj Rumania me 4.2%, Pakistani me 3.2%, Ukraina 2.6 Polonia 2,25%, Gjeorgjia 2%, India 1,77%, Egjipti 1,67%, Filipinet 1,5%, Moldavia 1,16%, dhe Siria 0,75%, pjesa tjetër 12.4% janë të shpërndarë në vende të tjera.