2,600 të mitur të pashoqëruar kërkuan azil në Greqi në vitin 2018

462

Më shumë se 2,600 të mitur të pashoqëruar kërkuan azil në Greqi në 2018, sipas shifrave të Eurostat të nxjerra sot.

Kjo shifër është pak më e lartë se në vitin 2017 (2,455) dhe është e treta më e lartë në BE, pas Gjermanisë, Italisë dhe Mbretërisë së Bashkuar.

Në të gjitha vendet e BE-së, kërkesat për azil u parashtruan nga 19,740 të mitur të pashoqëruar në vitin 2018. Kjo shifër është zvogëluar nga të paktën një e treta në krahasim me 2017 (31.395) dhe madje më e ulët se 2014 (23.100). Të miturit e pashoqëruar përbënin 10.3% të të gjithë azilkërkuesve nën moshën 18 vjeç. Shumica e të miturve të pashoqëruar ishin djem (86%), ndërsa tre të katërtat e tyre 16-17 vjeç (14,800), 17% 14-15 vjeç dhe 7% nën 14 vjeç.

Shumica e kërkesave për azil nga të miturit e pashoqëruar u paraqitën në Gjermani ishin (4,100 ose 21% të të gjitha aplikacioneve përkatëse në Shtetet Anëtare të BE) në Itali (3,900 ose 20%), Mbretëria e Bashkuar (2,900 ose 15%) dhe Greqia (2,600 ose 13%).

Në veçanti, në Greqi, 92.6% e të miturve të pashoqëruar të cilët paraqitën kërkesën për azil në vitin 2018 ishin djem dhe 6.8% e fëmijëve nën moshën 14 vjeç. Gjithashtu, minorenët e pashoqëruar përbënin 12.1% të të gjitha kërkesave për azil nga të miturit.