Evropa : Në rrezik shëndeti mendor i fëmijëve emigrantë

1080

Fëmijët që përjetojnë imigracionin janë një nga grupet më të prekshme në aspektin e shëndetit mendor, tha Regina Jensdorf, kreu i Departamentit të të Drejtave të Fëmijëve të Këshillit të Evropës.

Në deklaratën e saj në Rrjetin Evropian të Ombudsmanëve për Fëmijë, ajo tha se: “Këta fëmijë janë subjekt i shkeljeve të të drejtave të tyre brenda kufijve tanë, gjë që mund të ketë pasoja serioze për shëndetin dhe zhvillimin e tyre mendor.Pasi shkeljet rrjedhin nga praktikat e ndalimit dhe jo nga sigurimi i mbrojtjes së mirëqenies sociale, nga mungesa ose joefektiviteti i proceseve të bashkimit familjar, dhe metodat degraduese të vlerësimit të moshës.

Duhet të theksohet se Strategjia e CoE për të Drejtat e Fëmijëve (2016-2021), Plani i Veprimit për Mbrojtjen e Fëmijëve të Refugjatëve ose Migrantëve në Evropë (2017-2019) dhe instrumente të tjera në dispozicion të Këshillit të Evropës përqëndrohen në standardet për kujdestarinë, vlerësimin e moshës dhe zhvillimin e projekteve jetësore për të miturit e pashoqëruar, duke siguruar informacionin miqësor ndaj fëmijëve, duke siguruar mbrojtje efektive dhe duke rritur integrimin e fëmijëve që do të mbeten në Evropë përmes sigurimit të arsimimin, trajnimin dhe mundësitë për pjesëmarrje në shoqëri.

Në fjalën e saj, znj. Jensdorf gjithashtu theksoi se, Këshilli i Evropës po përpiqet të mbështesë shtetet e veta anëtare në mënyrë që të sigurohet se të drejtat e fëmijës respektohen pa asnjë diskriminim për shkak të emigrantëve apo statusit tjetër të prindërve të tyre.
Këtë e pëlqejnë %d blogues: