Greqi : 65% e refugjatëve me grada pasuniversitare dhe doktoraturë.

286

Profili i refugjatëve që mbajnë gradë akademike regjistron një studim të programit Brigde e paraqitur në një konferencë.

Nga përgjigjet e vetë refugjatëve, 45.5% vijnë nga Siria, 16.7% nga vendet e tjera të Lindjes së Mesme, 15.2% nga Turqia, 13.6% nga vendet e tjera aziatike, 6% nga Afrika dhe 3% nga Amerika Latine.

Për sa i përket gjinisë, pothuajse 80% janë burra, ndërsa 18.2% janë në grupmoshën 20-30 vjeç, 37.9% në grupmoshën 31-40 vjeç, 34.8% në grupmoshën 41- 50 dhe 9.1% janë nga 50 vjeç e lart.

Shkaqet kryesore për të cilat ata u larguan nga vendi i tyre, siç thonë ata, janë lufta ose përndjekja për arsye fetare, origjina, etj. Shkaqet, por në një masë më të vogël, u përmendën edhe gjendja financiare dhe dëshira për ribashkim me familjen.

Në fushën e tyre akademike, shumica vijnë nga shkollat teknike, të ndjekura nga matematika dhe shkencat natyrore, shkencat humane, ekonomia dhe administrimi i biznesit, social, pedagogjik dhe juridik. 65% e tyre kanë një diplomë master ose doktoraturë.