Italia : 5 milionë emigrantë të ligjshëm, 14 milion emigrantë në 50 vjet

Emigracioni Rajoni

Dikur një vend emigrues në kontinentet nga më të largëta, ndërsa sot si vendet e tjera te Evropës është kthyer në një vend që pret emigrantë.

Në 2016, kishte pesë milionë emigrantë të dokumentuar që jetonin në Itali, sipas raportit “Dosja e Statistikave të Imigracionit të 2017” të përgatitur nga qendrat e hulumtimit dhe studimit IDOS dhe Confronti. Raporti, i paraqitur në Romë, tha se vlerësimet tregojnë se numri do të arrijë më shumë se 20 milionë deri në vitin 2065.

Ka pasur më shumë se pesë milionë emigrantë të dokumentuar që jetojnë në Itali më 31 dhjetor 2016, sipas Dosja e Statistikave të Imigracionit të vitit 2017 të përgatitur nga qendrat e hulumtimit dhe studimit IDOS dhe Confronti. Raporti vlerësoi se numri do të rritet në 14.1 milion banorë të huaj në vend dhe 7.6 milionë shtetas italianë të huaj në 50 vitet e ardhshme, duke përfshirë një të tretën e popullsisë së tërë.

Rreth pesë milionë të huaj të dokumentuar në Itali

Dokumenti zbuloi se në fund të vitit 2016 kishte 5,047,028 të huaj të dokumentuar që banonin në Itali, më shumë se gjysma e të cilëve evropiane. Mes viteve 2007 dhe 2016, popullsia e huaj në Itali u rrit me 2,023,317 njerëz. Në 2016, 262,929 u regjistruan si të ardhur nga jashtë. Ishin 181,436 njerëz të mbërritur me anije, 122,960 prej të cilëve kanë paraqitur kërkesa për azil, sipas Eurostat. Duke marrë parasysh arritjet e fundit që ende nuk janë regjistruar si rezidentë, vlerësimet tregojnë një popullsi të huaj të dokumentuar prej 5,359,000. Sipas parashikimeve demografike nga statistikat italiane byrosë ISTAT, deri në vitin 2065 nuk mund të jetë 14.1 milion banorë të huaj në Itali dhe 7.6 milionë shtetas të huaj të lindur italiane, së bashku përbëjnë më shumë se një të tretën e popullsisë së vendit.