KE: Masa për të mbrojtur fëmijët e emigrantëve

Emigracioni Kryesore

Komisioni Evropian ka kërkuar masa të bashkërenduara dhe të koordinuar për mbrojtjen e emigrantëve të fëmijëve, jo vetëm në nivel të BE-së, por edhe në nivel kombëtar, rajonal dhe lokal, thekson në Komunikatën e sotme, Komisioni Evropian, duke paraqitur veprime konkrete për të forcuar mbrojtjen e fëmijëve- emigrantët që arrijnë BE.

Por sipas të dhënave të Komisionit, në vitin 2015 dhe 2016, rreth 30% të azilkërkuesve në BE ishin fëmijë, ku në dy vitet e fundit kanë shënuar një rritje të numrit të fëmijëve të emigrantëve që vijnë në BE, shumë prej të cilëve pa familjet e tyre.

Komisioneri Emigracionit z.Dimitris Avramopoulos tha: “Një në tre azilkërkuesve në Evropë është fëmijë. Fëmijët janë gjithashtu emigrantët më të rrezikuara në sigurimin e mbrojtjen e tyre nga momenti që ata largohen nga vendi i tyre do të përfshihen në politikën tonë të imigracionit. Kjo do të thotë se ne kemi nevojë për një përgjigje. Sot ne propozojmë veprime konkrete në mbështetje tonë të shteteve anëtare me qëllim të plotësimit të nevojave të të gjithë fëmijëve në të gjitha fazat e migrimit: për të përmirësuar identifikimin e fëmijëve, për të trajnuar personelin, për të intensifikuar zhvendosjen, dhe për të siguruar familjes në vendet e origjinës dhe të marrin masa për të rritur pranimin e tyre të hershme. “

Në mënyrë të veçantë, Komisioni propozon një numër fushash prioritare në të cilat të përqëndrohen shteteve anëtare, me mbështetjen e agjencive të Komisionit dhe të BE-së për të përmirësuar mbrojtjen e fëmijëve, ku shtetet anëtare duhet të përcaktojnë procedurat e nevojshme për raportim sistematik dhe shkëmbimin e informacionit për të gjithë fëmijët e humbur.

Shtetet Anëtare janë të ftuar për të përshpejtuar zhvendosjen e fëmijëve në nevojë për mbrojtje dhe për të siguruar miratimin e masave për gjetjen e familjeve dhe riintegrimin e fëmijëve që do të vendosen në procesin e kthimit.duhen bërë përpjekje të mëtejshme për të mbështetur vendet partnere për të forcuar sistemet mbrojtjen e fëmijëve dhe për të parandaluar trafikimin e fëmijëve. Ajo duhet të sigurojë në kohë masa përcjellëse në bazë të udhëzimeve të BE-së për promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve që është përditësuar kohët e fundit, duke përfshirë edhe në vendet e origjinës dhe të tranzitit vendeve. “

Burimi: ANA-MPA