OJQ-të u bëjnë thirrje qeverive evropiane për të mbrojtur njerëzit që kalojnë kufijtë

Njëzet organizata evropiane kanë kërkuar nga qeveritë në Evropë që të respektojnë të drejtat e emigrantëve dhe refugjatëve që kalojnë kufijtë. Ankesa vjen përpara Samitit të BE-së dhe Ballkanit Perëndimor më 17 maj.

Njëzet OJQ europiane, përfshirë Oxfam dhe Save the Children, nisën apelin tek qeveritë evropiane nëpërmjet një deklarate të përbashkët përpara Samitit BE-Ballkani Perëndimor të enjten.

Pas një rritje të ardhjes së refugjatëve dhe emigrantëve në Ballkanin Perëndimor dhe në BE, çështja e kontrollit kufitar ka fituar rëndësi me rezultatin e më shumë investimeve dhe marrëveshjeve të bashkëpunimit ndërmjet Bashkimit dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor,” thekson deklarata e perbashket e OJQ.

Në të njëjtën kohë, refugjatët dhe emigrantët, përfshirë fëmijët dhe grupet e tjera të prekshme, kanë të bëjnë me rreziqe serioze në Ballkanin Perëndimor dhe në BE, përfshirë dhunën, refuzimet e përsëritura dhe dëbimet kolektive”.

Organizatat bënë një numër rekomandimesh për qeveritë që do të marrin pjesë në samitin, duke theksuar se “mbrojtja e kufijve nuk duhet të jetë e dëmshme për mbrojtjen e njerëzve”.

Respektimi i të drejtave të azilit dhe më shumë kufij njerëzor

OJQ-të u bënin thirrje vendeve evropiane që të respektojnë të drejtën për të aplikuar për azil. ” Aplikantët e azilit shpesh largohen nga kufiri dhe ligjet ekzistuese nuk zbatohen në mënyrë korrekte, me shumë që mohojnë të drejtën për të hyrë në procedurat e azilit. ‘

dhe vendet e Ballkanit duhet të vendosin të gjitha masat e nevojshme, duke përfshirë më shumë investime në sistemet e azilit, ndihmë juridike falas, në zhvillimin e aftësive dhe në institucionin e mekanizmave monitorues që punojnë mirë për të respektuar obligimet për të drejtat themelore”.

 OJQ-të kërkuan në dokumentin e tyre për ” rrugë të sigurta dhe të rregullta ” për emigrantët dhe refugjatët të cilët shpesh janë ‘të mbërthyer në harresë në Ballkanin perëndimor’.

Ne i kërkojmë vendeve anëtare të BE-së të hapin rrugë të sigurta, ligjore dhe efektive duke bashkuar me shpejtësi familjet, duke riorganizuar refugjatët, përmes vizave humanitare dhe formave të tjera të mbështetjes”.

OJQ-të gjithashtu kërkuan fonde për sistemet e azilit dhe integrimit, për të mbrojtur organizatat që punojnë me refugjatët dhe emigrantët, ” tërheqja e ligjeve që mund të kufizojnë arbitrarisht të drejtat dhe liritë themelore të shoqërisë civile.