Pavlopoulos: Shkelja e të Drejtave te Minoritetit është një pengesë për Shqipërinë në BE.

358

Mesazhi i sotëm i Presidentit të Republikës, Prokopis Pavlopulos për festën kombëtare të 25 marsit, nuk la pa përmëndur edhe Shqipërinë,duke theksuar se rruga e integrimit të Shqipërisë varet nga të drejtat e minoritetit grek sidomos ne drejtim te pronës. Gjatë fjalimit ai theksoi se : Greqia tani është në mënyrë të vendosur dhe është forca më e fuqishme e paqes dhe e sigurisë në Ballkan dhe në rajonin më të gjerë të Mesdheut Juglindor, i cili respekton të drejtën evropiane dhe ndërkombëtare në tërësinë e saj. Kështu, ajo kërkon miqësi dhe bashkëpunim me të gjithë fqinjët e saj, ndërsa në të njëjtën kohë aspiron, si një anëtar integral i Bashkimit Evropian është thelbi i saj i fortë për të marrë pjesë aktive në ndërtimin e një lloji federal evropian, në aspektin e Demokracisë Përfaqësuese dhe respektit të shtetit ligjor, mbi të gjitha sundimi i ligjit.

Pasi ka folur për marrëdhëniet me Turqinë dhe Maqedoninë e Veriut, Presdenti grek nuk la pa përmëndur edhe Shqipërinë duke theksuar se: Sa i përket Shqipërisë fqinje, nuk jemi kundër perspektivës evropiane. Megjithatë, kjo është një parakusht për respektimin e plotë dhe të ndershëm të së drejtës ndërkombëtare dhe evropiane, dhe kështu për respektimin e sundimit të ligjit dhe të të drejtave themelore të njeriut. Prandaj, sjelljet si këto ndaj Pakicës Kombëtare Greke, të cilat nënvlerësojnë brutalisht vlerën e jetës njerëzore ose shkelin të Drejtat e Njeriut , p.sh. e drejta për pronë, përbëjnë një pengesë të pakapërcyeshme për rrjedhën e qetë evropiane të Shqipërisë. Si një pengesë, çdo formë e kërkesës për “të drejtat” e supozuara krejtësisht të pabazuara të çamëve shqiptarë, bashkëpunëtorëve të paskrupullt nazistë siç është provuar historikisht, duke përfunduar se : Çështjet tona Kombëtare dhe Drejtësinë tonë Kombëtare, që në fund të fundit të mbrojnë Atdheun tonë të palëkundur, Njerëzit tanë dhe Kombit tonë.