Poshtë kufirit të varfërisë, 48% e grekëve

Ekonomi Greqi

Sot, një në tre punonjës në sektorin privat ka një pagë neto prej 327 euro, ndërsa rreth 1.5 milion pensionistëve u kërkohet qe të jetojne me 4.500 euro në vit.

Statistikat zyrtare tregojnë se sot 48% e popullsisë, ose 5.1 milion njerëz jetojnë nën kufirin e varfërisë, që është 382 euro në muaj. Dhe ne kete 48% ka akoma edhe 1.5 milion njerëz që jetojnë në varfëri ekstreme, që është nën 182 euro në muaj. Nëse shkurtimet e reja ne pensionet nuk do të shmangen deri në vitin 2019 dhe do të ndiqet shkurtimi i taksave nga viti 2020, kushtet e varfërisë pritet të përkeqësohen në mënyrë dramatike, transmenton “CNN Greece”

Me shkurtimet e reja që vijnë nga pensionet nga viti 2019 (së bashku me zvogëlimin e ndihmës pa taksa), pensioni mesatar do të arrijë në 450 euro, ndërsa për pensionistët dy masat e paracaktuara do të sjellin në të ardhurat e tyre vjetore një zvogëlim që korrespondon me një tre muaj.

Në frontin e pagës minimale, një fushë që pritet të jetë arsyeja për një raund tjetër debatesh me huadhënësit, debati fokusohet në një rritje prej 586 €. Sidoqoftë, në sektorin privat, madje 586 euro është një “ëndërr” për një në çdo tre punonjës.

Një në tre punonjës në Greqi tani punojnë me kohë të pjesshme dhe një rrogë nën vijën e varfërisë në 327 euro (neto), madje edhe më e ulët se pagesa e ndihmes sociale te papunësisë (360 euro).

Me një total prej gati 2.2 milion punëtorësh, më shumë se 657,000 kanë kontrata me kohë të pjesshme, me pagën mesatare të tyre, duke qenë më pak se gjysma e të ardhurave ditore përkatëse të marra nga punëtorët me kohë të plotë.