Studim: Grekët i konsiderojnë emigrantët si “kërcënim” për vendin

1111

Studimi i kryer nga Qendra Kombëtare për Kërkime Sociale (EKKE) tregon se qytetarët grekë ndjejnë “kërcënim” dhe nivelin kulturor.

Sipas rezultateve të studimit, pyetja nëse ata konsiderojnë se emigrantët janë të këqij në ekonominë greke, 65% u përgjigjën pozitivisht, ndërsa një përqindje mjaft e lartë prej 59% thanë se “merrnin vendet e punës”, ndërkohë që përqindja e njëjtë u përgjigj se migrantët përdorin më shumë shërbimet shëndetësore dhe të mirëqenies sesa ato kontribuojnë në aspektin e taksave.

Ky studim gjithashtu tregon rëndësinë për qytetarët grekë të homogjenitetit kulturor të vendit. Për shembull, për 63% të grekëve vendi i tyre është bërë vendi më i keq për të jetuar për shkak të emigracionit dhe për 57% jeta kulturore e Greqisë është zvogëluar për shkak të imigrantëve në vend se të pasurohej. Për një të tretën e të anketuarve, qeveria nuk duhet të jetë bujare në dhënien e statusit të refugjatëve për ata që e kërkojnë, ndërsa 44.4% besojnë se qeveria po përballet pak a shumë më mirë me migrantët që vijnë në vend me valën e fundit, 29.2% përballen me të njëjtën dhe 26.5% më keq apo më keq.

4 në 10 grekë nuk duhet të kemi asnjë mysliman

Veçanërisht negative është qëndrimi i grekëve ndaj myslimanëve, pasi katër nga dhjetë të anketuar mendojnë se ne nuk duhet të kemi asnjë emigrant musliman në vend, ndërsa katër nga dhjetë që ne duhet të kemi shumë pak.

Angelos Tramountanis studiues në Qendrën Kombetare e Studimeve Sociale shpjegon , “shohim se grekët përballen me migracionin si një kërcënim në dy nivele: Përballë situatës ekonomike dhe sociale të vendit dhe në nivelin e identitetit, domethënë, emigrantët kërcënojnë identitetin e tyre kombëtare”, duke theksuar mëtëj se:

“Pritet të gjejmë këto rezultate kryesisht për shkak të krizës ekonomike, sepse ajo është gjetur në literaturë dhe në sondazhe se kur keni një krizë ekonomike, papunësi dhe paga të ulëta, ajo ndikon në reflektime, duke rezultuar në ndjenja negative ndaj emigrantëve “.

Megjithatë, studiuesit u befasuan nga intensiteti i rezultateve, “Siç e kemi parë që ata i konsiderojnë migrantët si një kërcënim horizontal në të gjitha fushat, ekonomike, sociale dhe në identitetin e kombit grek”.

Studimi u krye në kontekstin e një projekti më të gjerë kërkimor mbi “Pabarazitë shëndetësore në popullatën migrante”, e cila u prezantua shkurtin e e vitit 2016 në një konferencë dy-ditore në Athinë. Ky është programi i  EKKE financuar nga Zona Ekonomike Evropiane dhe e zbatuar nga Qendra Kombëtare për Kërkime Sociale në bashkëpunim me Universitetin e Shkencës dhe Teknologjisë të Norvegjisë. I gjithë sondazhi u krye me anë të procesit të intervistimit të 505 emigrantëve dhe 827 grekëve, të moshës 15 vjeç e sipër që jetojnë në qendra të mëdha urbane në Greqi.

Sipas rezultateve të MIGHEAL, që paraqet RES-ICU, vendi i origjinës, gjinisë dhe nivelit të arsimit janë faktorët që ndikojnë në shfaqjen e depresionit në Greqi. Në veçanti, depresioni duket të jetë një gjini femërore dhe është “më e habitshme” sesa emigrantët grekë që jetojnë këtu. Përkundrazi, në meshkuj depresioni ndodh pa marrë parasysh kombësinë, por më shumë të influencuar nga niveli i arsimit.

Në përfundim, sa i përket shëndetit fizik, është vërejtur se niveli i arsimit ka një ndikim të rëndësishëm në shëndetin e të anketuarve. Shumica e problemeve shëndetësore u raportuan nga gratë e vendeve të treta të arsimimit të ulët. Burrat e vendeve të treta duket se janë më të prekur nga statusi i tyre socio-ekonomik, por kanë tendencë të thonë se ata janë më mirë në shëndetin e tyre sesa grekët. Përveç kësaj, emigrantët priren të raportojnë norma më të mira të aktivitetit fizik dhe abstinencë nga pirja e duhanit dhe alkoolit, megjithatë, kanë një performancë më të keqe sa i përket ekspozimit të tyre ndaj rreziqeve në punën e tyre.

 
Këtë e pëlqejnë %d blogues: