Zvicra : 2.253 euro në muaj për të papunët

Ekonomi

ekonomia zvicerane ne focusFocus  News  /  Qeveria federale e Zvicrës ka vendosur të votojnë qershorin një ligj, sipas të cilit çdo qytetar zviceran, pavarësisht nëse janë apo jo të punësuar, do të marrë pagën që do të arrijë në shumën e 2.500 franga zvicerane në muaj (2.253 euro) .

Në 188 miliardë euro vlerësohet se do t’i kushtojë shteti zviceran për të krijuar programin “të ardhurat e pakushtëzuar”

Zvicra pra, ku papunësia qëndron në vetëm 3.6%, vendosi për të vënë çështjen në një referendum më 5 qershor.

Sipas sondazheve, shumica e zvicerane (71%), partitë politike dhe sindikatat janë të kundërta me futjen e UBI, pasi ata mendojnë se kjo nuk është e nevojshme në vendin e tyre. Por , ajo konsiderohet se asnjë kanton do të zbatojë vullnetin e popullit për të ardhura 30.000 franga zvicerane bazë (27,527 euro) në vit. Është vlerësuar se një total prej një UBI prej rreth 30.000 franga zvicerane për person në vit do të kushtojë çdo vit 208 miliardë. Franga zvicerane (188 bn. Euro), ndërsa sistemi mirëqenies sociale që ekziston shpenzimet sot shkon vetëm 67 miliardë, franga zvicerane (60 miliardë. Euro ).