Banka Botërore: 436 miliardë dollarë në vit dërgojnë emigrantët familjeve të tyre.

Emigracioni

dergimi ne focus-2Në vitin 2014, dërgesat e emigrantëve arritën në 436 miliardë dollarë, ndërsa në vitin 2016 llogaritet se do të arrijë shifrën e 540 miliardë. Dergimi financiar është i dobishëm jo vetëm në mbështetjen e familjes, por ndihmon emigrantët edhe për të menaxhuar të ardhurat e tyre në vendet ku jetojnë. Dërgesat e emigrantëve në vendet në zhvillim ku ata punojnë dhe jetojnë janë vazhdimisht në rritje. Sipas Bankës Botërore, në vitin 2014 kanë ka arritur shifrën prej 436 miliardë dollarëm ndërsa pritet të rritet në vitin 2016 deri në 540 miliardë. Vendet kryesore pranuese janë India, Kina, Filipinet, Meksika, Nigeria dhe Egjipti. Shumë vende të tjera afrikane. Ata varen në mënyrë të konsiderueshme nga remitancat.

Edukimi financiar nuk është e nevojshme vetëm për punëtorët migrantë por edhe familjet e tyre në vendin e origjinës për të bërë përdorimin më të mire dërgesat e emigrantëve . Shumë punëtorë migrantë nuk bëjnë të njëtën gjë, ndërsa shumica e  migrantëve dërgojnë para në shtëpi përmes shërbimeve të transferimit të parave që garantojnë një dergim të shpejtë, por me një kosto. Kostoja mesatare e remitancave në nivel global mbetet rreth 9 për qind. Por sistemet e reja të transferimit të remitancave janë në zhvillim. Emigrantët janë të sigurt se paratë shpenzohen për nevojat themelore, por për të shpenzuar edhe në mallrat e tjera jo-thelbësore është gjithmonë i lartë. Dergimi financiar mund të ndihmojë emigrantët që vendosin të kthehen në vendin e tyre të origjinës dhe të fillojnë një biznes të tyre. “Remitancat janë thelbësore për të transformuar përfitimet e migrimit të punës në zhvillim.

Në disa vende te tjera bëhet një trajnim për edukimin financiar në bazë të programit për zhvillimin e njohurive dhe aftësive të nevojshme për të menaxhuar të ardhurat e tyre në një mënyrë të përgjegjshme, të shpenzimeve, kursimeve, kreditë dhe të investimeve. Në vendin tone kjo gjë mungon edhe pse Shqipëria përfitonte mesatarisht rreth 500 milionë euro nga dergesat e emigrantëve të saj. Sot konkretisht mungon ky bashkëpunim i ngushtë midis autoriteteve lokale dhe parnterëve social me shoqatat e emigrantëve, të cilat nuk janë pak sin ë Greqi ashtu edhe në Itali, ku numri i shqiptarëve është i madh. Asnjë studim nuk është bërë mbi remitancat e emigrantëve si një ndihmë mikrifinacë por me vlera të mëdha ekonomike për vendit tone.

Remitancat janë një shprehje e solidaritetit e emigrantëve midis familjeve të tyre dhe komuniteteve. Si një burim financiar privat dhe i pavarur që kapërcen kufijtë, remitancat mund të jenë një ndihmë thelbësore në shndërrimin përfitimet e migrimit të punës në zhvillim për motive punësimi. Barazia e trajtimit, mosdiskriminimit dhe qasjes në punë të denjë janë faktorë kyç për të përmirësuar të ardhurat e punëtorëve migrantë dhe aftësinë e tyre për të kontribuar në zhvillimin e vendit të tyre.

LLogaritet se shqiptarët në emigracion në dy dekadat e fundit kanë dërguar në vendin e tyre rreth 1.3 miliardë euro, një shumë që do marrë në konsideratë…