BE: 900 milionë euro programe bujqësore për vendet e para-anëtarësimit, Shqipëria përfiton 112 milionë euro

65

Me këto programe priten investime totale mbi 2 miliardë euro në zonat rurale të Ballkanit Perëndimor dhe Turqisë.

Programet e Zhvillimit Rural (IPARD) nën Ndihmën e Para-Aderimit për Shqipërinë (112 milionë euro), Maqedoninë e Veriut (97 milionë euro), Serbinë (288 milionë euro) dhe Turqinë (430 milionë euro) miratuan Komisionin.

Programet ofrojnë bazën për mbështetjen e BE-së për bujqësinë dhe zhvillimin rural gjatë periudhës 2021-2027. Kjo mbështetje e BE-së, së bashku me kontributet kombëtare publike dhe private, pritet të rezultojë në investime totale prej mbi 2 miliardë euro në zonat rurale të Ballkanit Perëndimor dhe Turqisë. Nëpërmjet zbatimit të programeve IPARD, vendet përfituese kërkojnë të arrijnë objektivat që lidhen me konkurrueshmërinë e sektorit agroushqimor, menaxhimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore, veprimin klimatik dhe rritjen e atraktivitetit të zonave të tyre rurale.

Programet gjithashtu kontribuojnë në arritjen e objektivave të Marrëveshjes së Gjelbër të Evropës dhe Axhendës së Gjelbër për Ballkanin Perëndimor. Përveç kësaj, programet IPARD mbështesin investimet në përputhje me standardet e BE-së, duke përfshirë përmirësimin e ndërtesave, makinerive dhe pajisjeve. Ato ndihmojnë gjithashtu në rritjen e potencialit të rritjes së zonave rurale dhe atraktivitetin e tyre për parandalimin e shpopullimit duke përmirësuar infrastrukturën, duke diversifikuar aktivitetet ekonomike që gjenerojnë të ardhura dhe duke promovuar punësimin rural, veçanërisht të grave dhe të rinjve.

IPARD është një pjesë integrale e strategjisë më të gjerë të para-anëtarësimit të BE-së në kuadër të Instrumentit për Asistencën e Para-Aderimit.

 
Këtë e pëlqejnë %d blogues: