Emigrantët që kaluan Mesdheun dhe profili i tyre

1086

IOM: Kush janë emigrantë? Profili demografik dhe niveli arsimor i refugjatëve dhe migrantëve?

Informacioni mbi profilin demografik dhe nivelin arsimor të refugjatëve dhe emigrantëve që udhëtojnë nëpër ishujt lindor dhe qendror të Mesdheut është  paraqitur në një raport nga Organizata Ndërkombëtare për Migracionin (IOM), një sondazh i kryer në periudhën janar-nëntor 2016 në Greqi, Fyrom , Kroaci, Slloveni, Serbi, Hungari, Bullgari dhe Itali.

Kombësia e refugjatëve  apo emigrantëve që përdorin rrugët e Mesdheut qendror dhe lindor është i ndryshëm. 55% e të gjithë të anketuarve në Itali janë kryesisht nga vendet afrikane, Nigeria (19%), Eritrea (14%), Gambia (10%), Senegali (6%) dhe Bangladeshi (6%), ndërsa në Mesdheun Lindor 89% e të gjithë të anketuarve vijnë nga vendet lindore, Siria (29%), Afganistani (27%), Iraku (17%), Pakistani (9%) dhe Irani (7%).

Ekziston një spektër më i gjerë i kombësive në Mesdheun Qendror: Mbi 38 nacionalitete të ndryshme ishin ndër të anketuarit në Itali dhe 30 kombësi të ndryshme në të gjithë Mesdheun lindor. Në mes të Mesdheut, shumica e të anketuarve u larguan nga shteti i origjinës për arsye politike (69%) dhe arsyet ekonomike (19%), ndërsa 8% përmendën mungesën e shërbimeve bazë.

Një 4% përmendën arsye të tjera. Në Mesdheun lindor, shumica e të anketuarve u larguan për shkak të luftës dhe konfliktit (72%), ndërsa 24% thanë arsye ekonomike dhe 4% arsye të tjera.

 Lidhur me emigrantët që ndoqën rrugët e Mesdheut lindor, mosha mesatare e të anketuarve është 28 vjeç.

Gratë ishin pak më të vjetra, me një moshë mesatare prej 30 vjeçsh, ndërsa meshkujt ishin 28 vjeç. Nga të anketuarit, burrat llogariten për 81%.

Ashtu si në nivelin arsimor, gjysma e të anketuarve kanë raportuar arsimin e mesëm, ndërsa 20% kanë raportuar arsimin fillor.

17%  prej tyre kanë raportuar një nivel të arsimit të lartë, ndërsa 17% kanë raportuar se nuk kanë marrë asnjë lloj arsimimi ose kanë ndjekur trajnime profesionale. 33% e iranianëve dhe 22% e sirianëve kanë raportuar nivele të arsimit të lartë, krahasuar me 12% të respondentëve irakianë, 10% pakistanezë dhe 10% afganë.

Në rastin e Mesdheut Qendror, mosha mesatare ishte 28 vjeç, ndërsa meshkujt përbënin 87% të të gjithë të anketuarve. Pothuajse gjysma e të anketuarve (45%) kanë raportuar arsim të mesëm, 34% të arsimit fillor dhe 7% të arsimit të lartë

12% thanë se nuk kishin ndonjë lloj arsimimi, ndërsa të tjerët tregonin arsim tjetër. Të anketuarit nga Senegali (22%) dhe Gambia (7%) raportuan më rregullisht se nuk kanë marrë asnjë lloj edukimi, krahasuar me kombësitë e tjera

Destinacionet

Lidhur me destinacionet, 53% e emigrantëve dhe refugjatëve të anketuar që erdhën nëpërmjet Mesdheut kanë reaguar se Italia ishte destinacioni që kërkonin. Destinacione të tjera të raportuara ishin Gjermania (11%), Mbretëria e Bashkuar (5%), Franca (5%), Norvegjia (2%), Suedia (2%) dhe Holanda (2%). 12% nuk kanë pasur një destinacion në mendje. Në lidhje me ata që ndoqën rrugën e Mesdheun lindor, rreth gjysma (51%) raportuan se destinacioni i tyre i dëshiruar ishte Gjermania (kryesisht për shumicën irakianë, afganë, sirianë dhe shumë pakistanezë, megjithatë, 68% e iranianëve raportuan një gamë të gjerë të vendeve evropiane si destinacione preferenciale).

 
Këtë e pëlqejnë %d blogues: