Eurostat: Cilat janë vendet më të varfra në Evropë për vitin 2015

Kryesore Sociale

Sipas të dhënave të Eurostat-it për vitin 2015, Shqipëria ishte vendi i dytë më i varfër në Evropë, me të ardhura për frymë prej vetëm 30% të mesatares së vendeve të Bashkimit Evropian.

Në vitin 2015, vendi vetëm me standardet nga më ulëta të jetesës në Shqipëri është Bosnja, me të ardhura deri 28% të mesatares së BE-së, ndërsa në të gjitha vendet e tjera, standardi i jetesës është më i lartë. Sipas Eurostat, në mes të 2004 dhe 2010, të ardhurat për frymë në Shqipëri është rritur me 10 për qind në krahasim me mesataren e BE-së, ndërsa pas vitit 2010 është pothuajse e “ngrirë” në 1%.