Eurostat : Në rënie marrja e shtetësisë në BE

1430

Marrja e shtetësisë u ulë me 5% në 2015. Numri i njerëzve që fituan shtetësinë e një shteti anëtar të BE në vitin 2015 ishte 841 mijë, që korrespondon me një rënie prej 5% në krahasim me 2014. Kjo rënie ka ndodhur pas një viti të njëpasnjëshëm në uljeje.

Italia kishte numrin më të madh të personave që fituan shtetësi në vitin 2015, në 178.0 mijë (ose 21% të totalit të BE-28). Nivelet më të larta të fitimit të shtetësisë ishin në Mbretërinë e Bashkuar (118.0 mijë), Spanjë (114.4 mijë), Francë (113.6 mijë) dhe Gjermani (110.1 mijë).

Në terma absolutë, rritjet më të larta krahasuar me 2014 janë vërejtur në Itali, pasi 48. 100 emigrantëve më shumë u është dhënë shtetësia italiane, ndjekur nga Belgjika (8.3 mijë) dhe Franca (8.0 mijë). Në të kundërt, në Spanjë u vërejtën rënie më të mëdha në terma absolutë (91.5 mijë më pak persona morën shtetësinë spanjolle se në vitin 2014), Irlanda (7.5 mijë) dhe Greqia (7.0 mijë).

Një tregues i përdorur zakonisht është “norma e natyralizimit”,  e përcaktuar këtu si raporti ndërmjet numrit të përgjithshëm të shtetësive të dhëna të banorëve jo-kombëtarë në fillim të vitit të 2915.

Shteti Anëtarë i BE me normën më të lartë të natyralizimit në vitin 2015 ishte Suedia (6.7 marrje për 100 banorë ), pasuar nga Portugalia dhe Polonia (me 5.2 dhe 3.7 marrje për 100 banorë jo-shtetas).

Rreth 727.2 mijë qytetarë të vendeve jo anëtare që banojnë në një Shtet Anëtar të BE-së kanë fituar shtetësinë e BE-së në vitin 2015, që korrespondon me një rënie prej 8% në krahasim me vitin 2014. Si i tillë, qytetarët e vendeve jo-anëtare përbënin 86% (31% e numrit total të shtetësisë së fituar), Amerika e Veriut dhe e Jugut (14%), Azia (21%) dhe Evropa jashtë BE-28 (20%).

Qytetarët e Shteteve Anëtare të BE-së të cilët kanë fituar shtetësinë e një shteti tjetër anëtarë të BE-së arritën në 104.9 mijë persona, duke përbërë kështu 12% të totalit. Në terma absolutë, grupet kryesore të shtetasve të BE-28 që fitonin shtetësinë e një shteti tjetër anëtar të BE ishin rumunët që u bënë qytetarë të Italisë (14.4 mijë persona) ose Gjermania (3.0 mijë persona), polakët duke u bërë qytetarë të Gjermanisë (5.9 mijë persona) Mbretëria e Bashkuar (3.8 mijë persona), italianët u bënë qytetarë të Gjermanisë (3.4 mijë persona) ose Belgjikë (1.1 mijë persona), portugalisht u bë shtetas i Francës (3.1 mijë persona) ose Luksemburgu (1.2 mijë persona) 1.7 mijë persona) ose Italia (1.1 mijë persona), grekët duke u bërë qytetarë të Gjermanisë (3.0 mijë persona) dhe kroatë duke u bërë qytetarë të Gjermanisë (3.3 mijë persona).

Në Luksemburg dhe Hungari shumica e shtetësive të reja të dhëna ishin për qytetarët e një shteti tjetër anëtar të BE. Në rastin e Luksemburgut, qytetarët portugezë përbënin pjesën më të madhe, pasuar nga shtetas francezë, italianë, gjermanë dhe belgë, ndërsa në rastin e Hungarisë shtetasit e BE-së që fitonin shtetësi ishin pothuajse ekskluzivisht rumune.

Si në vitet e mëparshme, grupi më i madh i qytetarëve të rinj në shtetet anëtare të BE në vitin 2015 ishin qytetarë të Marokut (86.1 mijë, që korrespondojnë me 10.2% të të gjitha shtetësive të dhëna), pasuar nga qytetarët e Shqipërisë (48.4 mijë ose 5.7% Turqia (35.0 mijë, ose 4.2%), India (31.0 mijë, ose 3.7%) dhe Pakistani (26.3 mijë, ose 3.1%).

Krahasuar me 2014, numri i shtetasve marokenë që fitojnë shtetësinë e një Shteti Anëtar të BE-së ka rënë me 7.1%. Aksionet më të mëdha të marokasve fituan shtetësinë e tyre të re në Itali (38%), Spanjë (28%) ose Francë (22%).

 
Këtë e pëlqejnë %d blogues: