Familje të varfra në Venezuelë “huazojnë” fëmijët për një jetë më të mirë …

Aktualitet

 


Këto familje janë të detyruara, nuk kanë zgjidhje tjetër veçse të dëbojnë fëmijët e tyre. Papunësia e nënës 43-vjeçare shpjegon në rrjetin amerikan të NBC, se nuk kishte rrugë zgjidhje, prandaj i dha vajzën e saj fqinjit.
“Është më mirë të jetë me një familje tjetër se sa të mbështetet në prostitucion”, thotë ajo.
Përderisa nuk mund të rrisin fëmijët e tyre, i japin në familjet e e tjera
Rasti Zulej Pulgar, nënë e shtatë fëmijëve, është një tregues siç është përmendur nga rrjeti amerikan NBC. 43-vjeçarja Pulgar ka kërkuar nga një fqinj të kujdeset për vajzën e saj gjashtë-vjeçar. Nëna e papunë shpjegon në rrjetin amerikan se nuk kishte zgjidhje tjetër, prandaj dha dhe vajzën e saj. Burri i saj është i papunë, babai i saj në pension dhe me shtatë fëmijë, që të gjithë jetojnë në një shtëpi. Nansi Garcia, fqinja 54-vjeçare që mori nën mbrojtjen e vajzën e 43-vjeçares Pulgar, punon në një dyqan ushqimore dhe ka pesë fëmijë të saj. Ajo tha se nuk mund të shikonte për të parë se fëmija nuk ka një pjatë ushqimi.