Greqia është e dyta në botë në lajmet e rreme

217

Grafiku poshtë tregon përqindjen e njerëzve në 37 vendet nën studim që raportojnë se janë të ekspozuar ndaj lajmeve të rreme(fake news) nga Raporti Dixhital i Lajmeve 2018 (Instituti Reuters për Studimin e Gazetarisë)

Në vendin e parë në mesin e vendeve të anketuara në botë është Turqia ku pothuajse 1 në 2 raportuan të marrin lajme të rreme dhe në vendin e dytë Greqia ku norma është 44%. Malajzia ka të njëjtën përqindje, e ndjekur nga Meksika, e ndjekur nga Hungaria.

Nga ana tjetër, nivelet më të ulëta të ekspozimit ndaj lajmeve të rreme raportohen në Gjermani dhe Danimarkë (9%), ndërsa Hollanda është në pozitën e tretë më të ulët (10%).

Rezultatet për secilin vend në grafikun e mëposhtëm: