ILO : 164 milionë janë emigrantë sot në të gjithë botën

576

Një raport i ri nga Organizata Ndërkombëtare e Punës tregon se 164 milionë njerëz në mbarë botën janë punëtorë emigrantë, dhe se migrimi mund të ndihmojë stimulimin e inovacionit dhe zhvillimit.

Një raport i ri nga Organizata Ndërkombëtare e Punës (ILO) pohon se në qoftë se politikat e duhura janë miratuar, puna e migrantëve mund të ndihmojë vendet për t’iu përgjigjur ndryshimeve në kërkesës dhe ofertës së punës, të nxitur inovacionin dhe zhvillimin e qëndrueshëm, si dhe transferimin e njohurive dhe përditësimin.

Edicioni i dytë i vlerësimeve Global ILO që mbulon periudhën nga viti 2013 deri në vitin 2017, vlerëson se 164 milionë njerëz janë punëtorë emigrantë, një rritje prej 9 për qind që nga viti 2013, kur ata regjistruan 150 milion.

96 milionë e emigrantëve janë burra, ndërsa 68 milionë janë gra

Raporti thekson se shumica e punëtorëve migrantë 96 milionë janë burra, ndërsa 68 milionë janë gra. Kjo paraqet një rritje në përqindjen e njerëzve në mesin e punëtorëve migrantë, (56-58 përqind), dhe një rënie 2 për qind në pjesën e grave (nga 44 deri 42 për qind). Gati 87 për qind e punëtorëve migrantë janë të moshës të punës, në mes 25 dhe 64 vjeç, tha ILO. Kjo sugjeron se disa vende të origjinës po humbasin segmentin më produktiv të fuqisë punëtore të tyre.

Raporti ofron një pasqyrë të plotë të nënrajonet dhe grupet me të ardhura në të cilat emigrantët janë duke punuar. Nga 164 milionë punëtorët emigrantë në mbarë botën, rreth 111.2 milionë (67.9 për qind) jetojnë në vendet me të ardhura, 30.5 milion (18.6 për qind) në vende të larta me të ardhura mesatare, 16.6 milionë (10.1 për qind) në vendet më të ulta me të ardhura mesatare dhe 5.6 milion (3.4 për qind) në vende të ardhura të ulëta.

Punëtorët migrues përbëjnë 18.5 përqind të fuqisë punëtore të vendeve të ardhura të larta, por vetëm 1,4-2,2 për qind në vendet e të ardhura të ulëta.

Nga viti 2013 në vitin 2017, përqendrimi i punëtorëve migrantë në vendet me të ardhura ra nga 74.7 në 67.9 për qind, ndërsa pjesa e tyre në vende të larta me të ardhura mesatare në rritje. Kjo mund t’i atribuohet në zhvillimin ekonomik të këtyre të fundit. Gati 61 për qind e punëtorëve migrantë janë gjetur në tri nënrajonet: 23 për qind në Amerikën e Veriut; 23.9 për qind në pjesën veriore, jugore dhe Evropën Perëndimore; dhe 13.9 për qind në vendet arabe.

Rajone të tjera që të presë një numër të madh të punëtorëve migrantë – mbi 5 për qind – përfshijnë Evropën Lindore, Afrikën sub-Sahariane, jug-lindore Azisë dhe Paqësorit, dhe Qendrore dhe Azinë Perëndimore. Në të kundërt, Afrika Veriore pret më pak se 1 për qind të punëtorëve migrantë.

 

 
Këtë e pëlqejnë %d blogues: