Mesazh i rreptë i Presidentit grek Pavlopulos: Turqia të respektojë të drejtën ndërkombëtare

Greqi

Forcat e Armatosura janë krejtësisht të gatshëm të përballen me ndonjë kërcënim, siguroi ministri i Mbrojtjes Panos Kamenos, presidentit Prokopis Pavlopulos, gjatë vizitës së tij në bazën detare Headquarters Flotës në Salaminë. Presidenti vizitoi nëndetëse “Matrozos,” vizituan fregatë “Spetsai” dhe anijet me “Krystallidis” dhe përgëzoi ekipet për moralin e lartë dhe gatishmërinë për të mbrojtur sovranitetin dhe integritetin territorial.

Mesazh i ri rreptë dërguar në Turqi presidenti i Prokopis Pavlopulos.

Nga Salaminë, duke inspektuar flotën Z. Pavlopulos theksoi edhe një herë nevojën për të respektuar ligjin ndërkombëtar nga Turqia, duke theksuar se Greqia kërkon bashkëjetesën paqësore. Presidenti theksoi se e drejta ndërkombëtare vlen për të gjithë dhe “nuk ka zona gri, nuk ka konteste dhe nuk ka asnjë çështje tjetër e caktimin e kufijve të shelfit kontinental.”

Në detaje fjalimi i tij

Ndjenjat e Krenarisë Kombëtare, në fund të vizitës time në Grupin e Shtabit të Flotës, nderin dhe gatishmërinë e Marinës Helene në mbrojtjen e sovranitetit dhe kufijve tanë kombëtarë, dhe si rrjedhojë Sovranitetin dhe Kufijtë e Bashkimit Europian Union. Duhet të theksoj se kjo mbrojtje, në emër të Marinës sonë, llogaritet edhe më tej nga fakti se kufijtë detarë të vendit tonë dhe të Bashkimit Evropian janë të përcaktuara qartë dhe pa asnjë mundësi për t’u marrë në pyetje nga e drejta ndërkombëtare si një e tërë . Prandaj ne i raportojmë çdo vendi fqinjë, dhe sidomos të dashurën dhe fqinjin tonë Turqinë, se baza e miqësisë dhe marrëdhënieve të mira fqinjësore dhe perspektivës sonë evropiane, të cilën e mbështesim sinqerisht është respektimi i plotë dhe besnik i së Drejtës Ndërkombëtare si një e tërë e tij. Kjo, për më tepër, është gjithashtu një pozitë e Bashkimit Evropian, siç u bë e qartë për udhëheqjen e Turqisë në samitin e mëparshëm në Varna. Duke pasur parasysh sa më sipër, për Greqinë dhe Bashkimin Evropian, dhe në përputhje me të Drejtën Ndërkombëtare, nuk ka dyshime dhe më shumë zona gri në aspektin e kufijve tanë, por edhe ato detare, me fqinjët vendet tona, dhe rrjedhimisht edhe me Turqinë. E cila duhet të pushojë së kërkuari e kundërta, në përputhje me legjitimitetin ndërkombëtar. Dhe e vetmja ndryshim që ekziston midis Greqisë dhe Turqisë në lidhje me këtë është përcaktimi i shelfit kontinental të ishullit.

Së fundmi, do t’ju kujtoja për herë të fundit se baza specifike ligjore e së Drejtës Ndërkombëtare, e cila dokumenton qartësinë e lartpërmendur të përkufizimit tonë për kufijtë tanë detarë dhe përkufizimi i ZEE-së përqendrohet kryesisht në Traktatet:

– Së pari, në Traktatin e Lozanës të vitit 1923. Në bazë të këtij Traktati, i cili nuk është rishikuar ose përditësuar, për më tepër është i plotë dhe nuk lë asnjë zbrazëti, kufijtë tanë detarë në Egje janë të përcaktuara qartë, pa asnjë dyshim. Unë përsëris, pra, se nuk ka zona gri në Egje dhe ata që i shpikin ata kanë si injorancën ashtu edhe mungesën e respektit për të drejtën ndërkombëtare.

– Së dyti, në Traktatin e Parisit të vitit 1947, që merret me statusin e koncesionit të Dodekanes në Greqi.

Në mënyrë të veçantë, statusi i ndarjes përfundimtare të Dodekanezë në Greqi është i qeverisur nga dispozitat e Traktatit të Paqes së Parisit (prill 1947) në mes aleateve, fitues të Luftës së Dytë Botërore, dhe Itali. Me rëndësi të veçantë në këtë kuadër institucional janë dispozitat e nenit 14 të atij Traktati, sipas të cilit: ‘1. Italia cakton në Greqi në sovranitet të plotë ishujt Dodekanisia të listuara më poshtë, domethënë: Astypalaian, Rose, Chalkin, Karpathiu, Kason, Tiloni, Nissiros Kalimnou, Leron, Patmou, Lipson, Symin, Kos dhe Kastellorizo. Ishujt e mësipërm do të çmilitarizohen dhe do të mbeten të demilitarizuara “. Është e qartë, pra, se formulimi i paragrafit 1 të nenit 14 të Traktatit të Paqes së Parisit është aq i qartë sa të largohet nga çdo vend për substancën dhe qëllimin e sovranitetit të Greqisë dhe Bashkimit Evropian në Dodekanisia.

Në veçanti: Ky sovranitet është ‘i plotë’, që do të thotë se nuk ka kufizime në ushtrimin e saj. Dhe përmbajtja e sovranitetit “të plotë” përcaktohet në raport me Dodekanisia, sipas rregullave të tanishme sovranitetit Kushtetutës greke dhe në bazë të Shteteve Anëtare dispozitave sovranitetit në veçanti Neni 4 par. 2 të Traktatit për Bashkimin Europian (BE), duke pasur parasysh se Greqia është një shtet anëtar i Bashkimit Evropian. Çdo çështje e interpretimit të dispozitave të paragrafit 1 të nenit 14 të Traktatit të Paqes në Paris përbën aftothroos shkelje të ligjit ndërkombëtar dhe evropian. Sovraniteti i Greqisë, me këtë koncept shtrihet jo vetëm në të gjitha ishujt e përmendura në mënyrë specifike në paragrafin 1 të nenit 14 të Traktatit të Paqes në Paris, por kundër formulimin të qartë në seksionin ‘mbi paragrafin, dhe në tërësi. Dhe për shkak se këto dispozita nuk bëjmë kurrfarë dallimi këtu, formulimi i tyre zë të gjitha llojet “ishuj fqinje”, pavarësisht nga madhësia e tyre apo në një tjetër karakteristike e (psh, rezidenciale ose jo). Në dritën e kësaj është e qartë, pasi tashmë vuri në dukje, se në rajon Dodekanezë nuk është e kuptueshme në aspektin e së drejtës ndërkombëtare, “zona gri ‘në lidhje me qëllimin dhe përmbajtjen e greke dhe dominimin evropian mbi të. Përveç kësaj, e drejta vetanake e Greqisë, sipas dispozitave të nenit 51 të Kartës së OKB-së për Mbrojtjen Ligjore Parandaluese, duhet të mbrohet nga çdo pengesë me të gjitha mjetet në dispozicion kur dhe kur e sheh të përshtatshme. Përveç kësaj, Turqia nuk ka arsye për ta bërë këtë sipas të drejtës ndërkombëtare sepse nuk është palë në Traktatin e Paqes të Parisit.

– Së treti, në Konventën e Montego Bay të vitit 1982, e cila e kodifikonte të drejtën ndërkombëtare të detit në një tekst të ri konvencional, nën sundimin e Kombeve të Bashkuara. Edhe pse Turqia nuk i është bashkuar Konventës së Montego Bay, por dhe gjithmonë në përputhje me jurisprudencën e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë në Hagë, sepse kjo Konventë është miratuar nga një numër shumë i madh shtetesh, ajo gjeneron rregulla përgjithësisht të pranuara të së drejtës ndërkombëtare janë të detyrueshme për çdo shtet, dhe për këtë arsye për Turqinë

Referimi për të dhënat e mësipërme të së Drejtës Ndërkombëtare u bë për të theksuar se Forcat tona të Armatosura dhe gjithashtu në emër të Marinës sonë mbronin kufijtë dhe sovranitetin e Greqisë dhe Bashkimit Evropian ai gjithashtu mbron mbrojtjen e ligjshmërisë ndërkombëtare në përgjithësi. Dhe ne po themi në çdo drejtim se mbrojtja e legjitimitetit ndërkombëtar nuk është vetëm e drejta jonë. Është detyra jonë për bashkësinë ndërkombëtare