Ndryshime për shtetësinë greke, 7 vjet qëndrim të vazhdueshëm

Greqi

Ndryshimet në procesin e marrjes së shtetësisë greke përmes natyralizimit nxisin Ministrinë e Brendshme për të përshpejtuar procesin dhe për të kufizuar kohën e pritjes që shpesh tejkalojnë pesë vjet. Bëhet fjalë për  200,000-250,000 të huajt që kanë qenë në Greqi për shumë vite.

Për këtë kandidatët për fitimin e shtetësisë greke do t’u kërkohet t’i përgjigjen tridhjetë pyetjeve, të cilat do të zgjidhen nga një grup prej 300 pyetjesh specifike që kanë të bëjnë me historinë, gjeografinë dhe situatën politike në Greqi, në mënyrë që të sigurohet që të njëjtin sistem për të gjithë ata që shqyrtohen në mënyrë të pavarur nga komisioni që zhvillon provimin. Greqia me këtë ndryshim kërkon të ndjekë shembullin e sistemeve të aplikuara në Gjermani dhe Amerikë,

Një ligj që do të paraqitet në ditët në vijim do të përfshijë ndryshimin e dytë të madh në sistemin e mbajtjes së nacionalitetit që zbatohet për kohën e kaluar në vend. Deri më tani, aplikanti duhet të jetë në gjendje të dëshmojë 7 vjet qëndrim të vazhdueshëm në vend gjatë të cilit ai duhet të ketë një leje qëndrimi “të fortë” 10-vjeçare.

Aplikanti do të shqyrtohet në njohurinë e gjuhës greke, por konsiderohet mundësia e përjashtimit të kësaj kërkese, pasi ai ka provuar se ai ka studiuar për shembull në një universitet grek. Gjithashtu, ata mbi moshën 65 vjeç kanë të ngjarë të jenë plotësisht ose pjesërisht të liruar nga testimi i gjuhës. Procesi i marrjes së shtetësisë greke është jashtëzakonisht shumë kohë edhe për njerëzit që plotësojnë të gjitha kriteret. Sipas të dhënave të Ministrisë së Brendshme, në vitin 2017, përmes natyralizimit, 3,483 të huajve iu dha shtetësia greke.