Numri i përgjithshëm i emigrantëve në Greqi është ulur me 54% krahasuar me tetorin 2021

Emigracioni Greqi

Numri i uljes së numrit të emigrantëve në të gjithë territorin është 54% në krahasim me tetorin 2021.

Numri total i banorëve në Territor në tetor 2022 shkon në 17.590, pra afërsisht 20.000 më pak se i njëjti muaj i një viti më parë dhe 1.000 më pak se shtatori i kaluar. Sa i përket banorëve të ishujve, ata arrijnë në 3.828, duke shënuar një rënie prej 0,4%.

Lejet e qëndrimit:

Një total prej 756,775 emigrantësh banojnë ligjërisht në Greqi në tetor 2022. Nga këta, 29% janë shtetas dhe emigrantë të BE-së, 63% janë shtetas të vendeve të treta me leje qëndrimi të vlefshme dhe 8% janë përfitues të mbrojtjes ndërkombëtare me AEDT aktive.

Në total, lejet e qëndrimit të shtetasve të vendeve të treta në fuqi në tetor 2022, arrijnë në 475.225, duke shënuar rënie. Në veçanti, lejet e qëndrimit u ulën me 30% krahasuar me tetorin 2021 dhe gjithashtu me 0,28% krahasuar me shtatorin 2022. Tre vendet kryesore të origjinës së shtetasve të vendeve të treta me leje qëndrimi të vlefshme janë Shqipëria me 61,2%, Kina me 4,8% dhe e ndjekur nga Gjeorgjia me 4.2%.

Totali i lejeve të qëndrimit të përhershëm të investitorëve (fillestare dhe rinovuese) të vlefshme në tetor 2022 arrin në 10,879. 9,412, 87%, kanë të bëjnë me grantet fillestare dhe 1,467, 13%, kanë të bëjnë me rinovimet. Vendi kryesor i origjinës së investitorëve janë shtetasit kinezë, në masën 64%, pasuar nga shtetasit turq 6.4% dhe shtetasit rusë me 4.3%.