Për shqiptarët në Greqi/ Karta e papunësisë OAED: Si ta rinovoni!

559

Këtu janë mënyrat që duhet të ndiqni për rinovimin e tij, si dhe detyrimet e pronarëve të tij!

Si do të rinovoni Kartën tuaj të Papunësisë OAED?

Nga 4 janari 2016, kartela e papunësisë mund të rinovohet vetëm në 2 mënyrat e mëposhtme:

1.Nëpërmjet Internetit

Për të rinovuar çertifikatën tuaj të papunësisë në internet duhet të jeni të çertifikuar si përdorues i Shërbimeve Online OAED: Duke marrë një “kod” nga një Qendër e Promovimit të Punësimit – OAED KEP, ose duke përdorur fjalëkalimet tuaja nga Sekretariati i Sistemeve të Përgjithshme të Informacionit (GIS)

2. Nëpërmjet Qendres se Sherbimit Qytetar (KEP)

Për të rinovuar certifikatën tuaj të papunësisë përmes Qendrave të Shërbimit të Qytetarëve (KEP) ju duhet të aplikoni në Qendrat e Shërbimit të Qytetarëve (KEP) me numrin e AFM, ΑΜΚΑ, pasaportën, patentë shoferin ose librin e shendetit).

Detyrimet e mbajtësve të kartave të papunësisë janë:

• Certifikata e papunësisë për të papunët e regjistruar është e vlefshme për tre muaj të regjistrimit origjinal ose rinovimit të fundit, kështu që duhet të rinovohet.

• Në lidhje me përfituesit e përfitimit të rregullt të papunësisë, duhet të theksohet se pas skadimit të përfitimit të rregullt të papunësisë, çertifikata e papunësisë mbetet në fuqi për tre muaj shtesë, dhe për këtë arsye duhet të rinovohet.

Kujdes !

• Opsioni i rinovimit është i vlefshëm për një periudhë prej pesë (5) ditësh përpara dhe pesë (5) ditë pas datës së skaduar të certifikatës së papunësisë. Pas skadimit të periudhës 5-ditore, çertifikata e papunësisë fshihet automatikisht nga sistemi kompjuterik i Agjencisë.