Grekët jetojnë më gjatë se evropianët e tjerë

420

Grekët kanë një jetëgjatësi prej 81.4 vjet, pak mbi mesataren e evropianëve. Ky është elementi pozitiv i profilit grek siç dëshmohet nga raporti i madh pan-Evropian “Gjendja Shëndetësore në BE: Greqia, Profili i Shëndetit 2019”, i cili u zhvillua nga OECD dhe Observatori Evropian për Sistemet dhe Politikat Shëndetësore në bashkëpunim me Komisionin Evropian.

Në veçanti, raporti vëren se jetëgjatësia, në 81.4 vjet, e Grekëve është pak më e lartë se mesatarja e BE-së.

Megjithatë, ekzistojnë ende pabarazi gjinore. Kështu, raporti thotë se jetëgjatësia është rritur për burrat, ndërsa ka mbetur për gratë në vitet e fundit, duke rezultuar në një hendek gjinor prej rreth pesë vjet. Si pasojë, jetëgjatësia mbetet në 81.4 vjet për burrat dhe 76.4 për gratë në Greqi.

.