Përfitojnë emigrantët: Libreza e shendetit me 50 ensima

Emigracioni

ika e vogelMe 50 pulla në vend të 100 pulla ( ditë pune të punuara) për të siguruar librezen e shëndetit për kujdesin shëndetësor, siguron për këtë sherbim Instituti i Sigurimeve Shoqërore (IKA) pas daljes së qarkores  së fundit e Ministrisë së Punës. Në këtë qarkore përfshihen edhe emigrantët, të cilët u duhen të sigurojnë 50 ensima, kundrejt 100 që ishte më parë. Qarkorja gjithashtu përfshin zgjerimin e mbulimit të sigurimit për të papunët dhe të anëtarëve të Agjencisë së Sigurimit të vetë-punësuar (OAEE), Punonjësit e Pavarur Sektori i Inxhinierisë dhe kontraktuesve të punëve publike (BERZH / TSMEDE) dhe Organizata e Sigurimeve Bujqësore (OGA). I njëjti vendim parashikon për kujdesin mjekësor të moshuarit, të pasiguruarve si dhe emigrantëve, thekson qarkorja e dalë nga Ministria e Punës