Qipro: “Kampion” në Bashkimin Evropian në aplikimet për azil politik në 2021

Bota Emigracioni

Qiproja regjistroi 14,799 kërkesa për azil për milion banorë në 2021 – Në vendin e gjashtë Greqia, shumë më lart se mesatarja evropiane prej 1,196 kërkesash

E para me një diferencë të madhe në aplikimet e reja për azil politik në raport me popullsinë e saj, ishte Qiproja në vitin 2021, sipas të dhënave të fundit të publikuara nga Eurostat.

Në Qipro, në vitin 2021 janë regjistruar 14,799 kërkesa për azil për një milion banorë, e ndjekur nga Austria (4,111) dhe Sllovenia (2,474). Greqia është në vendin e gjashtë. Numri më i ulët i kërkesave të reja për azil për frymë u regjistrua në Hungari, ku vetëm katër kërkesa për milion banorë u bënë në vitin 2021. Shifra të ulëta u regjistruan gjithashtu në Estoni (57) dhe Sllovaki (60).

Numri mesatar i kërkesave të reja për azil në BE këtë vit ishte 1,196 për milion banorë. Të dhënat kanë të bëjnë vetëm me kërkesat e reja për azil dhe jo me ankesat kundër vendimeve negative. Eurostat gjithashtu regjistroi një rritje prej 28% në të gjithë BE-në në aplikimet për azil dhe mbrojtje ndërkombëtare në 2021 krahasuar me vitin e kaluar, pasi aplikimet, në numra absolut, u rritën nga 417,100 në 2020 në 535,000 në 2021.

Këto shifra, theksohet, kalojnë në nivelet në të cilat ishin kërkesat për azil në vitin 2014, pak para fillimit të luftës civile në Siri. Më konkretisht, në vitin 2014 janë regjistruar 530.560 kërkesa për azil, ndërsa në vitin 2015 numri ka shkuar në 1.216.860 persona dhe në vitin 2016 në 1.166.815 persona. Në Qipro, numri absolut i kërkesave të reja për azil është pothuajse dyfishuar nga 7,065 në 2020 në 13,260 në 2021. Në lidhje me tendencat në kohë, në vitin 2014 kishte 1480 kërkesa të reja për azil në Qipro, të cilat u rritën në 2105 në 2015 dhe në 2840 në 2016. Që atëherë, aplikimet e reja po rriten çdo vit, pavarësisht rënies së nivelit pan-evropian. .