Shtyhen 5 muaj lejet e qëndrimit për emigrantët shqiptarë në Greqi, ja afatet e reja

919

Shtyhen 5 muaj lejet e qëndrimit dhe vërtetimet e dorëzimit të kërkesës për rinovimin e lejes së qëndrimit për emigrantët shqiptarë në Greqi.

Lejet e qëndrimit që skaduan nga 11 shkurt e u aplikua për rinovim deri në 11 mars dhe lejet e qëndrimit që skaduan nga 12 mars deri ato me afat 12 maj, rinovohen automatikisht deri më 12 tetor.

Po kështu deri më 12 tetor rinovohen automatikisht vërtetimet e rinovimit apo të rishqyrtimit të vendimeve të gjykatës administrative që skadonin nga shkurti deri në maj. Deri në 10 maj mund të aplikojnë kategoria e kërkesës për herë të parë, me vizë të posaçme hyrje në territorin grek, për sa Viza u skadon deri në 10 prill./Ballkan web/