Sa do të kushtojë një “Grexit” në Eurozonë dhe Gjermani ?

Greqi

greqia ne focus-1Studimi nga Instituti i Kërkimeve Ekonomike në Mynih Wirtschaftswoche, tregon se sa do të paguajë çdo qytetar nga Gjermania, Franca, Holanda, Luksemburgu dhe Letonia në rast se do të ketë një Grexit, pra dalja e Greqisë nga Eurozona. Sipas Institutit për Kërkime Ekonomike (IFO) në Mynih, e cila ka bërë llogaritje të botuar në gjermanisht sondazhet  ekonomike «Wirtschaftswoche»  publikon se Eurozona do të pësojnë humbje të rreth 305 miliardë €.

Konkretisht :

€. Vetëm Gjermania do të jenë 85.2 miliardë €. humbje në rast të falimentimit të Greqisë.

  • Në mënyrë të veçantë, shuma e dëmit do të shkonte në 1.055 € për çdo tatimpagues gjerman
  • Në mënyrë të ngjashme, çdo banor i Luksemburgut do të pësojnë humbje të 1.637 €
  • Çdo tatimpagues Holandezdo të dëmtohej me 1.099 €
  • Çdo tatimpagues Francez do dëmtohej me 989 €
  • Çdo tatimpagues nga Letonia do dëmtohej me 250 €.