Studimi: Si i shikojnë grekët emigrantët dhe çfarë besojnë emigrantët?

690

Greqi/ Studimi i parë i diaNEOsis në bashkëpunim me Hanns-Seidel-Stiftung, regjistron qëndrimin e vendasve ndaj çështjes së migracionit të refugjatëve.

. (85.2%) besojnë se numri i refugjatëve në Greqi është shumë i lartë ose shumë i lartë.

. 56.2% besojnë se kjo ka një ndikim negativ të madh ose mjaftueshëm të madh në ekonomi.

. 57.6% besojnë se prania e emigrantëve është një rrezik për të shtrembëruar identitetin e tyre kombëtar.

. 78.8% mendojnë se kjo nuk është një mënyrë e përshtatshme për zgjidhjen e çështjes demografike.

. (52.5%) besojnë se emigrantët rritin dhunën dhe krimin, ndërsa për ngritjen e kampeve hotspot është i lartë (63.3%).

Tetë nga dhjetë e konsiderojnë marrëveshjen BE-Turqi për migracionin si joefektive dhe shtatë nga dhjetë mendojnë se qëndrimi i Greqisë për të trajtuar flukset e refugjatëve duhet të jetë më i rreptë.

Pothuajse nëntë nga dhjetë, më në fund, besojnë se qeveria Greke nuk është e aftë të kontrollojë vetë situatën dhe ka nevojë për më shumë ndihmë të BE-së.

Sondazhi i dytë, në bashkëpunim me GPSG, regjistron ato që besojnë migrantët.

Ndër të tjera, 91% e imigrantëve dhe refugjatëve të rinj (pothuajse të gjithë sirianët) përmendin si shkak “shmangien e dhunës” si një shkak të migracionit,  ndërsa 20% e shqiptarëve dhe 5% të gjeorgjianëve.

58% e afganëve dhe 65% e sirianëve thonë se planifikojnë të shkojnë në një vend tjetër (pothuajse të gjithë në Evropë) dhe vetëm 1 në 4 thonë se duan të qëndrojnë në Greqi. Përkundrazi, rreth 3 në 4 emigrantë të vjetër deklarojnë se e ardhmja e tyre është në Greqi.

Emigrantët e rinjë nuk janë integruar ende në jetën shoqërore ose profesionale në Greqi: Vetëm 9% punojnë, përkundrejt 77% të imigrantëve të vjetër që raportojnë se kanë një formë punësimi.

Emigrantët e rinjë, pra ata qe kanë ardhur vitet e fundit kanë shkallë të konsiderueshme të vështirësive të shëndetit mendor, ndërsa imigrantët më të vjetër kanë një pamje më të mirë, megjithëse ato nivele stresi janë mjaft të larta.

Megjithëse pjesa dërrmuese e imigrantëve të vjetër dhe të rinj deklarojnë se ata nuk kanë përjetuar përvoja negative të diskriminimit sistemik në Greqi, dhe rreth 80% e të gjithë emigrantëve thonë se nuk ndjehen të kërcënuar nga asnjë grup, por emigrantët e rinj raportojnë se janë të diskriminuar më shumë./reader.gr/