Varfëria e familjes greke nuk përshkruhet

Greqi

varferia ne focus-1

Edhe më poshtë janë regjistruar të ardhurat e familjeve  greke aq sa durimi i grekëve duket se po humbet. Të ardhurat e disponueshme e institucioneve të sektorit të familjes dhe jo-fitimprurëse që shërbejnë familjeve në tremujorin e dytë të vitit 2015, kanë arritur në 29.5 miliardë Euro. Këto shifra janë llogaritur nga llogaritë jo-financiare tremujore për sektorët institucionalë, të dhënë dy dite më parë  nga Autoriteti Statistikor Grek (ELSTAT).

Rënia e mësipërme është kryesisht për shkak të rritjes së pagesave të tatimeve aktuale mbi të ardhurat, pasurinë etj me 7.6% dhe uljen e faturave të transfereve rrjedhëse të tjera me 53.3%. Shpenzimet e konsumit final të ekonomive familjare dhe institucioneve jo-fitimprurëse shërbejnë familjeve rritur me 1.3% krahasuar me të njëjtin tremujor të vitit të kaluar, nga 32.7 miliardë  në 33.1 miliardë euro.

Të dhënat e publikuara edhe në mediat greke tregon  gjithashtu se formimi i bruto kapitalit fiks të sektorit të korporatave jo-financiare (S.11) ra me 4.5% në tremujorin e dytë të vitit 2015 në krahasim me tremujorin e njëjtë të vitit të kaluar, nga 1,507 miliardë euro në 1439 miliardë euro. Huamarrja neto në sektorin e qeverisjes së përgjithshme (S.13) në tremujorin e dytë të vitit 2015 arriti në 1.1 miliardë euro, krahasuar me tremujorin e dytë të vitit 2014 ishte 0.6 miliardë euro.