70% e shqiptarëve të kthyer nga Greqia janë meshkuj

1191

Më shumë se 70% e të kthyerve janë meshkuj.  Shumë familje kanë preferuar të kthehen gradualisht dhe burrat janë kthyer së pari në mënyrë që të kontrollojë situatën për mundësitë dhe të përgatisë kushtet për të familjes. 

Në vitet e fundit është regjistruar një rritje e mobilitetit të emigrantëve shqiptarë ndaj vendit të tyre të origjinës, me një numër që përjeton kthimin. Sipas të dhënave nga Instituti i Statistikave të Shqipërisë (INSTAT), nga vendet e BE-së u kthyen gjithsej 133,544 shqiptarë (98,414 burra dhe 35,130 gra), nga të cilët 61% vijnë nga Greqia dhe 32, 7% nga Italia.

Një tjetër shpjegimi lidhet me faktin se më shumë se 57% e emigrantëve shqiptarë në Greqi janë meshkuj. Ata janë më të lëvizshëm dhe një numër i tyre janë të vetme; kjo është pra pritet që meshkujt do të mbizotërojnë në mesin e të kthyerve.

Grupimi i moshave pasqyron grupimin e përgjithshëm të moshave të emigrantëve Greqia, ndonëse ka dallime të vogla. Mosha mes 25 dhe 45 vjeç është dominante, sidomos në zonat rurale, ndërsa grupmoshat më të vjetra dhe më të reja janë më shumë të përqendruar në qytete. Treguesi i grupimit të moshave ndryshon midis rretheve, por e lartpërmendura tregon tendencën e përgjithshme dhe mesatare.

 
Këtë e pëlqejnë %d blogues: