AUTOSTRADA E RE QË DO TË BASHKOJË GREQINË DHE SHQIPËRINË – KUR DO TË JETË GATI?

Greqi

Përfundojnë copat e enigmës për krijimin e aksit rrugor Janinë-Kakavia, që është pjesa greke e “Korridorit Blu”.

Një tjetër hap për të nisur zbatimin e aksit rrugor Janinë-Kakavia është bërë pak orë më parë, pasi me vendim të firmosur nga ministri i Infrastrukturës dhe Transportit, Christos Staikouras, AVAX është shpallur kontraktor i përkohshëm.

Në këtë fazë, ekziston një periudhë prej 10 ditësh në të cilën skemat mund të bëjnë ankim. Nëse gjithçka shkon mirë, kontrata do të përgatitet dhe do të nënshkruhet.

Më konkretisht, projekti ka të bëjë me “Zgjatjen e Seksionit të Rrugës Joniane: Janinë – Kakavia”, buxhet prej 234 milionë eurosh (me TVSH), me opsion 76 milionë euro.

Projekti, 70 km i gjatë, është një seksion rrugor i Boshtit Perëndimor.

Është vazhdimi i rrugës Jonike nga Janina në kufirin greko-shqiptar në zonën e Kakavisë, duke përshkuar prefekturën e Janinës. Ky aks konsiderohet si aksi vertikal më perëndimor i rrugës Egnatia dhe është pjesë e Rrjetit të Transportit Trans-Europian të vendit.

Projekti përfshin dy nënseksione:

– Nënseksioni 1: Janinë – Kalpaki. Duke filluar me përfundimin e kontratës koncesionare (X.Th. 4+800) dhe duke përfunduar me përfundimin e AK Kalpaki (X.Th. 51+237.37) dhe një gjatësi totale prej 46.4 km shtrirje të re. Nënseksioni përfshin 6 Kryqe të pabarabarta, nga të cilat AK K3 Passaronos (X.Th. 21+940 – X.Th. 23+441) me gjatësi 1.47 km, përbën Opsionin 1.

– Nënseksioni 2: Kalpaki – Kakavia. Duke filluar nga fundi i AK Kalpaki (P.O. 51+237.37) dhe përtej stacionit kufitar të Kakavias (P.O. 74+349.66) dhe një gjatësi totale prej 23.11 km, është planifikuar përmirësimi i rrugës ekzistuese, që është Opsioni 2.