EUROSTAT: Grekët kampion në Evropë për papunësi

Greqi

Në 23.2% ka arritur nivelin e papunësisë Greqia në muajin shkurt 2017 krahasuar me janar (23.3%), sipas Zyrës së Statistikave Evropiane (Eurostat) të dhënë dje.

Papunësia në Eurozonë qëndroi në 9.3% në prill (nga 9.4% në mars) dhe në BE për 7.8% (kundrejt 7.9% në mars). Një vit më parë, në prill të vitit 2016, papunësia në eurozonë dhe “BE-28” ishte 10.2% dhe 8.7% respektivisht.

Në përgjithësi, në prill janë regjistruar 19.121 milion të papunë në BE dhe 15.04 milionë të papunë në Eurozonë.

Edhe pse shumë vende të eurozonës kanë luftuar për të rritur punësimin që nga viti 2013, kur papunësia në bashkimin monetar kishte tejkaluar 12%, të dhënat e gjashtë muajve të fundit tregojnë një shërim të qëndrueshme të tregut të punës.

Në këtë drejtim më të mirë të tregut të punës është Gjermania, ku papunësia po bie pothuajse çdo tremujor në një rekord të ri, ndërsa ulje të konsiderueshme janë parë në 12 muajt e fundit në Francë dhe Itali.

Normat më të larta të papunësisë janë vërejtur në Greqi dhe Spanjë, por të dhënat tregojnë se këto dy vende evropiane Jugore ndjekin rrugë të ndryshme.

Më konkretisht për Greqinë, sipas të dhënave të  të Autoritetit Grek i Statistikave (ELSTAT) papunësia në vend qëndroi në 23.2% në muajin shkurt , nga 23.9% që ishte në të njëjtin muaj të vitit të kaluar dhe 23 3% në janar 2017.

Të punësuar në Greqi

Numri i të punësuarve është vlerësuar të jetë 3,656,783, ndërsa i të  papunëve në 1,104,604 dhe të joaktiv për 3,263,180 persona.