Evropa: Shqipëria me cilësinë e ujit të pastër në 83% të vendit

Mjedisi

plazhi-1Agjensia Evropiane për Mjedisin ka cilësuar Greqinë dhe Shqipërinë për cilësinë e ujit për të notuar, ku pastërtia e ujit shkon deri në 97% të vendeve për plazh, në një kohë që në vendet e tjera të Evropës është në 83%. Një vlerësim sipas raportit vjetor mbi cilësinë e ujit për larje të publikuar nga Agjencia Europiane e Mjedisit (EEA) dhe Komisioni Evropian për vitin 2014. Raporti krahason cilësinë e ujit për larje me marrjen e mostrave në më shumë se 21.000 vende bregdetare në të gjithë BE-së, si dhe n; Zvicrës dhe Shqipëri për vitin 2014. Në gjithë Europën, cilësia e ujit në 83% zona që konsiderohen me cilësi të mjaftë të mirë, kanë një rritje prej rreth 1 pikë përqindjeje në krahasim me 2013. Të gjitha zonat për banje në Qipro, Luksemburgu dhe Malta kanë ujë me cilësi të shkëlqyera, sipas të njëjtit raport, ndërkohë që këto vende të ndjekin, si  Greqia (97%) – Kroacia 94% dhe Gjermania 90%, të gjitha me pjesë e madhe e vendeve të ofrojnë të shkëlqyer ujë banje cilësisë, ndërsa shqipëria renditet në vendet e tjera të Evropës me cilësinë e ujit të pastër në 83%. Ujrat e banjës janë konsideruar si “të varfër” vetëm në 409 zonat banje në Evropë, një shifër e cila përfaqëson më pak se 2% të të gjithë ujërave për larje, ndërsa zona me normat më të larta të identifikuara janë : në Itali – 107 zona, 2%, në Francë – 105 zona, 3% dhe Spanja – 67zona , 3%.